Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny – faza 1
Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny” – faza 1 zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP pod numerem EZP 84/20:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 27.07.2020
Data udostępnienia informacji: 27.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2020 12:20 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik