Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia ChyloniaZamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną:
„Utworzenie  Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia”
zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 29.04.2019
Data udostępnienia informacji: 29.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2019 15:35 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
29.04.2019 14:58 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik