Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 52 w GdyniZamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na realizację zadania pn: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 52 w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 16.10.2019
Data udostępnienia informacji: 16.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2019 11:45 edytowanie tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska
16.10.2019 09:11 edytowanie tekstu Agnieszka Labuda-Papierowska