Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 12 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

LOGO_UE


Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (część usług realizowanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”) na realizację zadania pn:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 12 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 28.02.2020
Data udostępnienia informacji: 28.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2020 09:53 Dodanie informacji Edyta Bielawiec
28.02.2020 09:52 Dodanie informacji Edyta Bielawiec