Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński - etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej
Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dla przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną:
„Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej  w Gdyni - odcinek witomiński - etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej”
zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP (postępowanie EZP nr 97/19):

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 02.08.2019
Data udostępnienia informacji: 02.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2019 15:21 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
02.08.2019 15:17 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
02.08.2019 15:15 Dodanie informacji Dominika Wojtunik