Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej w Gdyni"


Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych i sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej w Gdyni” zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP pod numerem EZP 148/19:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2019
Data udostępnienia informacji: 23.12.2019