opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej (...)

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej i drogi dojazdowej (ul. Łanowej) do planowanego cmentarza w rejonie Góry Donas oraz budowa zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Kaczej” w podziale na dwie fazy projektowe” zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP pod numerem EZP 114/2020:
https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020
Data udostępnienia informacji: 16.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2020 13:30 Dodanie informacji Anna Stankiewicz