Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: "Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej (odcinek witomiński) oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej"

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych i sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej (odcinek witomiński) oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni” zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP pod numerem EZP 150/19:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 27.12.2019
Data udostępnienia informacji: 27.12.2019