Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.:"Rozbudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka (...) w Gdyni."

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych i sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni” zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP pod numerem EZP 41/2020:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2020
Data udostępnienia informacji: 18.03.2020