Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap IIZamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych pn: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap II” zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP pod numerem EZP 149/19:
https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.12.2019
Data udostępnienia informacji: 24.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2019 10:42 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
24.12.2019 10:34 Dodanie informacji Anna Stankiewicz