Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Sektor I, III i IV.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Sektor I, III i IV."

zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:
https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 14.12.2020
Data udostępnienia informacji: 14.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2020 14:55 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
14.12.2020 14:52 Dodanie informacji Krzysztof Martusewicz