Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażaniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych". 
zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:
https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina WŚ
Ostatnio zmodyfikował: Damian Kleina
Data wytworzenia informacji: 29.08.2019
Data udostępnienia informacji: 29.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2019 14:41 Aktualizacja treści Damian Kleina
29.08.2019 12:40 Aktualizacja treści Damian Kleina
29.08.2019 12:29 Dodanie informacji Damian Kleina