Nadzór inwestorski - Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I”
zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019