Koncepcja, dokumentacja, nadzór autorski: Przebudowa ul.Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama w Gdyni (II postępowanie)

Zamawiający informuje, że dokumentacja dotycząca przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na opracowanie wielobranżowej koncepcji, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul.Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 lutego w Gdyni” (II postępowanie) została zamieszczona na Platformie Portal Smart PZP pod nr EZP 48/20:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 27.03.2020
Data udostępnienia informacji: 27.03.2020