„Dostawa programu symulującego pracę siłowni i urządzeń okrętowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni”
Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dla przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na :

„Dostawę programu symulującego pracę siłowni i urządzeń okrętowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni” realizowana w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP

postępowanie EZP 70/19https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 08.08.2019
Data udostępnienia informacji: 08.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2019 14:23 Korekta Karolina Dobrzyńska
08.08.2019 14:21 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska