Dostawa programu do obsługi warsztatu motocyklowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

Dostawę programu do obsługi warsztatu motocyklowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, realizowaną w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 08.08.2019
Data udostępnienia informacji: 08.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2019 14:35 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
08.08.2019 14:22 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
08.08.2019 14:21 Dodanie informacji Aleksandra Goran