Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wykonanie prac geodezyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego: Budowa ul. Leszczynki II i ul. Widok w Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Leszczynki II i ul. Widok w Gdyni” zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 25.07.2019
Data udostępnienia informacji: 25.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2019 15:54 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
25.07.2019 15:53 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
25.07.2019 15:52 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski