Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni”

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni” zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP pod numerem EZP 121/19:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 18.10.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2019 12:56 Dodanie informacji Dominika Wojtunik