Dokumentacja projektowo–kosztorysowa: Budowa kładki pieszo-rowerowejnad torami kolej. łączącej ul. Buraczaną i Strzelców w Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi łączącej ulicę Buraczaną i Strzelców w Gdyni” zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.07.2019
Data udostępnienia informacji: 01.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2019 15:00 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
01.07.2019 14:41 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik