Przedszkole nr 47 "Leśna Pętelka"

Osoba kierująca jednostką: Dyrektor Ewa Lemanszek
Zastępcy:
Wicedyrektor Barbara Kosmowska-Padias
Adres: Maciejewicza 9
81-189 Gdynia
Nr telefonu: 58 625-92-34
Nr faxu: 58 625-92-34
E-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl
przedszk47@wp.pl
Strona www: www.p47gdynia.pl
NIP: 958 00 33 557
REGON: 221144050
Redakcja: Barbara Kosmowska-Padias przedszkole@p47.edu.gdynia.pl 58 625-92-34

"Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych"

W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:
1.     Administratorem PAŃSTWA danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NR 47 LEŚNA PĘTELKA Z SIEDZIBĄ W GDYNI
UL. MACIEJEWICZA 9, NIP: 958-00-33-557, REGON: 221144050, reprezentowany przez Dyrektor Ewę Lemanszek.
INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST:
MONIKA PIEKARSKA
iodgk@informacjebezpieczne.pl
2.     Państwa dane osobowe oraz Państwa dzieci przetwarzane są w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej Placówki oraz statutowej. Dane nie są udostępniane osobom trzecim
3.     Posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
- bycia zapomnianym, czyli trwałego usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Przedszkole nr 47

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Lemanszek
Wprowadził informację: Barbara Kosmowska-Padias
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Kosmowska
Data wytworzenia informacji: 22.11.2017
Data udostępnienia informacji: 22.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2019 12:06 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
04.01.2019 12:04 Korekta Barbara Kosmowska
04.01.2019 12:00 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
30.10.2018 13:59 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
26.06.2018 13:39 Korekta Barbara Kosmowska
26.06.2018 13:01 Aktualizacja treści Barbara Kosmowska
25.05.2018 12:51 Korekta Barbara Kosmowska
25.05.2018 12:51 Dodanie informacji Barbara Kosmowska
23.03.2018 13:24 korekta tytułu Michał Kowalski
24.11.2017 10:23 dodanie aliasu przedszkole47 Michał Kowalski