Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

lp Podmiot dokonujący
zgłoszenia instalacji
wytwarzającej pole
elektromagnetyczne
Data
wpływu
wniosku
Treść
zgłoszenia
Informacja o rezygnacji
z rozpoczęcia eksploatacji instalacji
lub zakończeniu
eksploatacji instalacji
Informacja o
zmianie w
zakresie
pierwotnego
zgłoszenia
Uwagi zgłoszone przez
organizację pozarządowa
lub osobę zamieszkałą w
Gdyni, dotyczące
okoliczności, o których
mowa w art. 152 ust. 4a
(powodowanie przez
instalację emitującą pola
elektromagnetyczne
przekroczeń standardów
emisyjnych lub standardów
jakości środowiska lub nie
spełnianie przez instalację
wymagań ochrony środowiska)
wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem
uprawdopodabniającym
zasadność wniesienia uwag
Odpowiedzi podmiotu
dokonującego zgłoszenia
instalacji emitującej
pola elektromagnetyczne
na wniesione uwagi
Stanowisko
organu ochrony
środowiska
1. P4 Sp. z o.o. 30.10.2019 zgłoszenie istotnej zmiany instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0055_B zlokalizowanej w Gdyni, ul. Bosmańska 23 dod. częstotliwości 800MHz, 900MHz, 2600MHz, likwid. nad. 1800MHz dla S1, S2, zwiększ. EIRP o 86%, zwiększ.Rgmx do 143,3m dla S1, S2, 127,8m dla S3; wymiana radiolinii na częstotliwość 80GHz ze zmianą azymutu z 351° na 295°, min. zw. EIRP zgłoszenie przyjęte
2. P4 Sp. z o.o. 08.11.2019 Zgłoszenie istotnej zmiany instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0013_E zlokalizowanej w Gdyni, ul. Legionów 82-88 dod.nadajniki 2600MHz, zwiększ.EIRP o 84,8%, zwiększ.Rgmx do 117,5m (S2, S3), zmn.tiltów (do 0° dla S1, S2); wymiana radiolinii na 80GHz ze zmianą azymutu z 330° na 208° zgłoszenie przyjęte
3. P4 Sp. z o.o. 22.11.2019 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0090_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Bosmańska 51 nowa instalacja w dniu 09.12.2019r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu
4. P4 Sp. z o.o. 26.11.2019 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0078_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Wejherowska 18-34 ponad 6-krotne zwiększenie mocy EIRP, zwiekszenie Rgmx do 140,8m, zmniejszenie tiltów do 0-1° zgłoszenie przyjęte
5. NetWorkS! Sp. z o.o. 28.11.2019 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr (40594N!) HUTNICZA PT (GGD_GDYNIA_HUTNICZA36) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Hutnicza 36 dodatkowe nadajniki 800MHz, minimalne Zwiększenie mocy EIRP, zwiekszenie Rgmx do 100,2m; wymiana rdl2 na średnicę 0,3m zgłoszenie przyjęte
6. P4 Sp. z o.o. 29.11.2019 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0063_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Kołłątaja 1 dodatkowa radiolinia zgłoszenie przyjęte
7. P4 Sp. z o.o. 04.12.2019 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0066_D zlokalizowanej w Gdyni, ul. Jantarowa 13 zmiana istotna: dodatkowe nadajniki dla 800MHz, 1800MHz, ponad 30-krotne zwiększenie mocy EIRP, zwiększenie Rgmx do 108,5m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
8. xxx 05.12.2019 informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej Orange nr (40578N!)PUSTKI OPEC (GGD_GDYNIA_MALINOWA26) zlok. w Gdyni, ul. Malinowa 26 zmiana istotna: dod. nadajniki 800MHz, 2600MHz, zw. EIRP ponad 2-krotne, zw.Rgmx do 115,5m zgłoszenie przyjęte
9. xxx 19.12.2019 informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej Orange nr (40556N!) GDYNIA POCZTA zlokalizowanej w Gdyni, ul. 10 Lutego 10 zmiana nieistotna: dod. nadajnik 800MHz, zmniejszenie EIRP o 3%, zmniejszenie Rgmx z 81,3m do 77,7m, zwiększenie tiltów zgłoszenie przyjęte
10. P4 Sp. z o.o. 20.12.2019 zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0048_C zlokalizowanej w Gdyni, ul. Sucharskiego 2 zmniejszenie mocy EIRP o 23,7% zgłoszenie przyjęte
11. EmiTel S.A. 24.12.2019 informacja o zmianie danych instalacji radiokomunikacyjnych w obiekcie EmiTel przy ul. Bosmańskiej 51 w Gdyni dodatkowa radiolinia zgłoszenie wycofano
12. MOBI-TELEKOM Adam Macioch 30.12.2019 zgłoszenie zmienionej instalacji T-Mobile nr 30614 (N!40592) GGD_GDYNIA_MORSKA491 zlikalizowanej w Gdyni, ul. Morska 491 zmiana istotna:4-krotne zwiększenie EIRP, zwiększenie Rgmx do 113,1m, zmniejszenie tiltów, wymiana radiolinii + 2 nowe radiolinie zgłoszenie przyjęte
13. DUARTE 30.12.2019 Zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura nr BT44830 MSC GDYNIA zlokalizowanej w Gdyni, ul. Hutnicza 42 zwiększenie EIRP o 9%, zwiększenie Rgmx do 92,7m zgłoszenie przyjęte
1.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 08.01.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr (40504N!) CHWASZCZYNO 2 (GGD_GDYNIA_LANOWA15A) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Łanowa 15a dodatkowa radiolinia zgłoszenie przyjęte
2.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 17.01.2020 Informacja o zakończeniu eksploatacji stacji bazowej Orange nr (40571N!) GDYNIA PORT (GGD_GDYNIA_CHRZANOWSKIEG) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 1
3.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 17.01.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr (40579N!) HUTNICZA (GGD_GDYNIA_HUTNICZA5) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Hutnicza 5 dod. nadajniki 800M, zwiększenie EIRP o 50%, zwiększenie Rgmx do 116m zgłoszenie przyjęte
4.2020 HERKULES S.A. 22.01.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura nr BT 44004 GDYNIA REDŁOWO zlokalizowanej w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9b zwiększenie mocy EIRP o 16%, zwiększenie Rgmx do 97,6m zgłoszenie przyjęte
5.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 24.01.2020 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Orange nr (59170N!) LEMANS_GDYNIA_LOHMANN (GGD_GDYNIA_KRZEMOWA2) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Krzemowa 2 nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
6.2020 EmiTel S.A. 11.02.2020 informacja o zmianie danych instalacji radiokomunikacyjnych w obiekcie EmiTel przy ul. Bosmańskiej 51 w Gdyni zmiana istotna, wymagane zgłoszenie zmienionej instalacji
7.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 30.03.2020 Zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej Orange nr (40519N!) MKACK (GGD_GDYNIA_HALICKA6A) zlok. w Gdyni, ul. Halicka 6A zmn.EIRP instalacji o 4,8%, zw.EIRP S1, S3 zgłoszenie przyjęto
8.2020 P4 Sp. z o.o. 08.04.2020 Informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0044_C zlok. w Gdyni, ul. Piaskowa 5 dod.nad.2600MHz w S4, zw.EIRP o 41%, dod.rdl zgłoszenie przyjęto
9.2020 P4 Sp. z o.o. 10.04.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0024_G zlok. w Gdyni, ul. Druskiennicka 56 dod.nad.800MHz, 2600MHz, zw.EIRP 13x, znaczące zmn. tiltów zgłoszenie przyjęte
10.2020 MOBI-TELEKOM Adam Macioch 28.04.2020 Informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30091 (N!40572) GGD_GDYNIA_CHABROWA8 zlok. w gdyni, ul. Chabrowa 8A dod.nad.2600MHz, zw.EIRP o 17,3%, zmn.tiltów, Rgmx 13,2m zgłoszenie przyjęte
11.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 04.05.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji st. baz. T-Mobile nr 32791 (50587N!) GGD_GDYNIA_OKSYWIEEMITEL zlok. w Gdyni ul. Bosmańska 51 dod.nad.800MHz, zw.EIRP o 12,7%, Rgmx 17,2m zgłoszenie przyjęte
12.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 04.05.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji st. baz. T-Mobile nr 30607 (40554N!) GGD_GDYNIA_ALZJEDNOCZEN1 zlok. w Gdyni, Al. Jana Pawła II1 dod.nad.800MHz zw.EIRP o 36,1%, Rgmx 17,2m zgłoszenie przyjęte
13.2020 P4 Sp. z o.o.

04.05.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0015_G zlok. w Gdyni, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 25 dod.nad.2600MHz w S1, zw.EIRP 2x, Rgmx 24m zgłoszenie przyjęte
14.2020 P4 Sp. z o.o. 04.05.2020 Zgłoszenie eksploatacji st. baz. P4 nr GDY0058_A zlok. w Gdyni, dz. nr 2985 obr. 0011 (Staniszewskiego) nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
15.2020 P4 Sp. z o.o. 08.05.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0066_D zlok. w Gdyni, ul. Jantarowa 13 dod.nad.800MHz, 2600MHz, zw.EIRP o 61%, Rgmx 21,7m zgłoszenie przyjęte
16.2020 P4 Sp. z o.o. 19.05.2020 Zgłoszenie zmienionej instalacji st. baz. P4 nr GDY0007_B zlok. w Gdyni, ul. Abrahama 74, 75, 76 dod.nad.800M,900M, zw.EIRP ok.2,5x zgłoszenie przyjęte
17.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.05.2020 Zmiana danych instalacji st. baz. Orange nr (40506N!) KARWINY TPSA (GGD_GDYNIA_CHWASZCZYNS13) zlok. w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 13 dod.nad.800MHz, zmn.EIRP o 23,6%, zmn.tiltów zgłoszenie przyjęte
18.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 25.05.2020 Zgłoszenie zmienionej stacji bazowej Orange nr (40507N!) DABROWA 2 (GGD_GDYNIA_NAGIETKOWA61) zlok. w Gdyni, ul. Nagietkowa 61 dod. nad.800MHz, zmn.EIRP o 16,7%, zgłoszenie przyjęte
19.2020 P4 Sp. z o.o. 26.05.2020 Zgłoszenie rozbudowanej stacji bazowej P4 nr GDY0003_E zlok. w Gdyni, ul. Starowiejska 36-38 dod.nad.800MHz, 900MHz, zw.EIRP o 88,5% zgłoszenie przyjęte
20.2020 P4 Sp. z o.o. 29.05.2020 Zgłoszenie zmienionej instalacjhi st. bazowej P4 nr GDY0010_G zlok. w Gdyni, ul. Świętojańska 130 zwiększ.EIRP o 43%, Rg mx 19,9m zgłoszenie przyjęte
21.2020 P4 Sp. z o.o. 29.05.2020 Zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0006_C zlok. w Gdyni, ul. Świętojańska 38/15 zw.EIRP o 12,6%, Rgmx 19,9m, likwidacja rdl az.248° zgłoszenie przyjęte
22.2020 P4 Sp. z o.o. 03.06.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0013_E zlok. w Gdyni, ul. Legionów 82-88 dod. nadajniki 800MHz, 2600MHz, dod. 3 anteny sektorowe, zwiększenie ponad dwukrotne mocy EIRP, Rgmx 20,0m zgłoszenie przyjęte
23.2020 MOBI-TELEKOM Adam Macioch 05.06.2020 Informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30069 (N!40518) GGD_GDYNIA_ POWSTANIASTY9 zlok. w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9b zmniejszenie EIRP o 15,3%, Rgmx 13,7m zgłoszenie przyjęte
24.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.06.2020 Rozbudowa instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30092 (40591N!) GGD_GDYNIA_ HUTNICZA20 zlok. w Gdyni, ul. Hutnicza 20 EIRP ant.sekt - bz, Rgmx 19,0m, likwidacja radiolinii az.280°, 2 nowe radiolinie na az. 126° i 306° zgłoszenie przyjęte
25.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.06.2020 Rozbudowa instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30079 (40559N!) GGD_GDYNIA_MIR zlok. w Gdyni, ul. Kołłątaja 1 zmniejszenie mocy EIRPas o 19%, Rgmx 18,0m, likwidacja 1 radiolinii, + 16 nowych radiolinii o łącznej mocy EIRP 697,4W, Rgmx 3,6m zgłoszenie przyjęte
26.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.06.2020 Informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 32791 (50587N!) GGD_GDYNIA_OKSYWIEEMITEL, zlik. w Gdyni, ul. Bosmańska 51 Aktualizacja tiltów - antena 800MHz w S2 z 6° na 8°
27.2020 P4 Sp. z o.o. 16.06.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0008_B zlok. w Gdyni, ul. Rolnicza 10 dod. nadajniki 800MHz, 2600MHz w S3, zwiększenie mocy EIPR o 27,8%, Rgmx 24,11m zgłoszenie przyjęte
28.2020 P4 Sp. z o.o. 17.06.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0027_F zlok. w Gdyni, ul. Górnicza dod. nadajnik 2600MHz w S2, zwiększenie mocy EIRP o 22,9%, Rgmx 19,9m zgłoszenie przyjęte
29.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 19.06.2020 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej Orange nr (40503N!) KOLIBKI WIEZA (GGD_KOLIBKIWIEZA) zlok. w Gdyni, ul. Spółdzielcza dod. nadajnik 800MHz, zwiększenie EIRP o 15,3%, zmniejszenie tiltów Rgmx 19,2m zgłoszenie przyjęte
30.2020 P4 Sp. z o.o. 08.07.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0020_B zlokalizowanej w Gdyni, Al. Zwycięstwa 191 dod. nadakjniki 800MHz, 900MHZ, 2600MHz, Zwiększenie mocy EIRP > 2,5x, Rgmx 21,1m zgłoszenie przyjęte
31.2020 P4 Sp. z o.o. 13.07.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0048_C zlokalizowanej w Gdyni ul. Sucharskiego 2 zwiększenie mocy EIRP o 42,7%, Rgmx 22,3m, zwiększenie tiltów w S2, S3 zgłoszenie przyjęte
32.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 29.07.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30071 (40512N!) GGD_GDYNIA_ALZWYCIEST254 zlokalizowanej w Gdyni, Al. Zwycięstwa 254 dod. nadajniki 800MHz i 2600MHz, zmniejszenie ilości anten z 6 do 3, min, zwiększenie mocy EIRP, Rgmx 14,1m, zmn.tiltów zgłoszenie przyjęte
33.2020 P4 Sp. z o.o. 12.08.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0005_C zlokalizowanej w Gdyni ul. Warszawska 41 zwiększenie EIRP ponad 2x, Rgmx = 19,9m, zmiana azymutu radiolinii na 145° zgłoszenie przyjęte
34.2020 P4 Sp. z o.o. 18.08.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0057_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Zielona 19 dod. nadajnik 2600MHz w S3, zwiększenie EIRP anten sektorowych o 78%, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 7 do 6, Rgmx = 24,1m, zmniejszenie tiltów w S1, S3, zwiększenie w S2, zmniejszenie 5x EIRP radiolinii 2 zgłoszenie przyjęte
35.2020 P4 Sp. z o.o. 24.08.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0053_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Śmidowicza 69 zwiększenie mocy EIRP 0 1%, Rgmx 19,8m, Zmniejszenie ilości anten sektorowych z 9 na 3, zw.tiltu w S1 i S3 zgłoszenie przyjęte
36.2020 P4 Sp. z o.o. 25.08.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0006_C zlokalizowanej w Gdyni, ul. Świętojańska 38 dodatkowe nadajniki 3500MHz, zwiększe-nie mocy EIRP o 81,4%, zw.Rgmx z 19,9m do 26,8m, zw. il. anten sektorowych z 3 do 6 zgłoszenie przyjęte
37.2020 EmiTel S.A. 04.09.2020 Informacja o zmianie parametrów instalacji TON Gdańsk/Chylonia zlokalizowanej w Gdyni, ul. Pucka 118 nadajnik PR24 EIRP 2x410W informacja przyjęta
38.2020 EmiTel S.A. 04.09.2020 Informacja o zmianie parametrów instalacji RkCN Gdynia/Oksywie, zlokalizowanej w Gdyni, ul Bosmańska 51 zmiana częstotl. MUX3 na 482MHz, 2 nowe radiolinie, likwidacja 5 radiolinii informacja przyjęta
39.2020 P4 Sp. z o.o. 08.09.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0058_A zlokalizowanej w Gdyni, ul.Staniszewskiego dod. nadajniki 800M, 900M, 1800M, 2600M, zwiększenie EIRP x14, Rgmx 22,9m, min.zmn.tiltów; zmiana azymutu radiolinii z 260º na 85º zgłoszenie przyjęte
40.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 15.09.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30085 (40574N!) GGD_GDYNIA_MORSKA176 zlokalizowanej w Gdyni, ul. Morska 176 dod. nadajniki 1800MHz, zwiększenie EIRP o 13%, Rgmx 17,9m zgłoszenie przyjęte
41.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 19.10.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr (40568N!) DEMPTOWO (GGD_GDYNIA_DEMPTOWO) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Demptowska 46 dod. nadajniki 1800MHz, 2100MHz w S1, up-tilt S2, likwidacja nadajnika 2100MHz w S2, zmiejszenie tiltu S3, Zwiększenie EIRP o 34,9%, Rgmx 18,8m zgłoszenie przyjęte
42.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 19.10.2020 Zgłoszenie eksploatacjizmienionej instalacji  T-Mobile nr 30189 (40505N!) GGD_GDYNIA_KORZENNA2 zlokalizowanej w Gdyni, ul. Korzenna 2 zwiększenie EIRP o 42,5%, zmniejszenie tiltów S1, S2, S3, Rgmx 13,6m zgłoszenie przyjęte
43.2020 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 19.10.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura nr BT42039 GDYNIA PORT 2 zlokalizowanej w Gdyni, u. Chrzanowskiego 3 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 3-krotne, Rgmx 16,5m, zmniejszenie tiltów, zmiana azymutu S2, S3 zgłoszenie przyjęte
44.2020 P4 Sp. z o.o. 20.10.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0017_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Łużycka 10 zwiększenie mocy EIRP o 61,5%, Rgmx 24,8m, Zmniejszenie ilości anten sektorowych z 9 do 6, min. zmiana tiltów (zwiększenie S1, zmniejszenie S2, S3), likwidacja jednej radiolinii (azymut 45º) zgłoszenie przyjęte
45.2020 P4 Sp. z o.o. 28.10.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0036_D zlokalizowanej w Gdyni, ul. Morska 74 dodatkowy nadajnik 2600MHz w S3, zwiększenie mocy EIRP o 54%, Rgmx 19,9m, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 9 do 3 zgłoszenie przyjęte
46.2020 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 02.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura nr BT44001 zlokalizowanej w Gdyni, ul. Śląska23/25 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP pond 3-krotne, Rgmx 22,5m, zmniejszenie tiltów w S1, S3 zgłoszenie przyjęte
47.2020 P4 Sp. z o.o. 03.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0034_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Okrężna 1a dodatkowe nadajniki 800MHz i 900MHz (w S2, S3), Zwiększenie mocy EIRP ponad 3,5-krotne, Rgmx 15,6m, zmniejszenie tiltów S1, S3, likwidacja 2 radiolinii i instalacja nowej 80GHz zgłoszenie przyjęte
48.2020 P4 Sp. z o.o. 03.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0045_B zlokalizowanej w Gdyni, u. Krzywoustego 8 zmniejszenie ilości as z 10 na 7, zwiększenie mocy EIRP o 19%, Rgmx 23,5m zgłoszenie przyjęte
49.2020 MOBI TELEKOM 04.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30070 (N!40523) GGD_GDYNIA_CYLKOWSKIEGO7 zlokalizowanej w Gdyni, ul. Cylkowskiego 7 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP o 78,5%, zwiększenie ilości as z 6 do 9, Rgmx 14,7m zgłoszenie przyjęte
50.2020 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 09.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT44768 GDYNIA DABROWA 2 zlokalizowanej w Gdyni, ul. Nagietkowa 61 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok.3,5x, Rgmx 17,2m, zmniejszenie tiltów S1,S2, zwiększenie tiltu S3 zgłoszenie przyjęte
51.2020 P4 Sp. z o.o. 10.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0015_G zlokalizowanej w Gdyni, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 25 zwiększenie mocy EIRP o 11,9%, Rgmx 24,9m, zmniejszenie ilości as z 8 do 6, zmniejszenie tiltu S2m zwiększenie S3, likwidacja radiolinii zgłoszenie przyjęte
52.2020 ATEM Polska 12.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura nr BT41379 GDYNIA OBŁUŻE A2 zlok. w Gdyni, ul. Rymarska 40 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok. 3,5x, Rgmx 22,5m, zwiększenie ilości as z 4 do 8, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
53.2020 P4 Sp. z o.o. 19.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0086_B zlok. w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 nowa instalacja wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu
54.2020 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 20.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji st. baz. Polkomtel nr BT 43436 GDYNIA DWORZEC zlok. w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 53 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP podad 2,5x, rgmx 17,2m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
55.2020 P4 Sp. z o.o. 24.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0023_B zlok. w Gdyni, ul. Sikorskiego 2 zwiększnie mocy EIRP o 53%, Rgmx 19,9m, dodatkowa radiolinia az.75º zgłoszenie przyjęte
56.2020 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 27.11.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacja stacji bazowej Polkomtel nr BT44964 GDYNIA PUŁASKIEGO zlokalizoanej w Gdyni, ul. Waszyngtona 34/36 dod. nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5x, zmniejszenie tlltów, Rgmx 17,7m, dodatkowa radiolinia 38GHz na az.228º zgłoszenie przyjęte
57.2020 P4 Sp. z o.o. 03.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0016_F zlokalizowanej w Gdyni, ul. Cylkowskiego 7 zwiększenie mocy EIRP o 3,5%, Rgmx 20,5m, lokwidacja radiolinii az. 223º, nowa radiolinia az. 162º zgłoszenie przyjęte
58.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 08.12.2020 Informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30189 (40505N!) GGD_GDYNIA_KORZENNA2 zlokalizowanej w Gdyni, ul. Korzenna 2 min. zmiana tiltu w S1 informacja przyjęta
59.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 14.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr (40533N!) CHWARZNO (GGD_GDYNIA_ATENY15) zlok. w Gdyni, ul Ateny 15 dod.nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP o 9%, Rgmx 16,5m, zmniejszenie tiltu S3 zgłoszenie przyjęte
60.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 16.12,2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji Orange nr (40589N!) Cisowa DCS (GGD_GDYNIA_LNIANA) zlok. w Gdyni, ul. Lniana 19 dodatkowe nadajniki 800MHz, zwiększenie mocy EIRP ok.3,5x, Rgmx 15,2m, zmniejszenie tiltu S3 zgłoszenie przyjęte
61.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 16.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30064 (40502N!) GGD_GDYNIA_GORNICZA zlok. w Gdyni, ul. Górnicza zmn.EIRP o 7,6%, zmn.tiltuS2, Rgmx 16,8m; likw.1rdl 3G (az.331º ), 2 nowe rdl 38G az.328º, 80G az.331º zgłoszenie przyjęte
62.2020 ATEM-Polska Sp. z o.o. 18.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura nr BT41316  GDYNIA ROLNICZA A2 zlok. w Gdyni, ul. Rolnicza 16 dod. nadajniki 2600MHz, zwiększenie EIRP ok.4x, Rgmx 21,7m, zwiększenie ilości anten sektorowych z 3 do 6, min. zmniejszenie tiltu S1, zwiększenie tiltu S2, S3, dodatkowa radiolinia 80GHZ az.175º zgłoszenie przyjęte
63.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji stacji bazowej T-Mobile nr 32679 (50997N!) GGD_GDYNIA_GDYNIA3085 zolalizowanej w Gdyni, Gołębiewo nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
64.2020 P4 Sp. z o.o. 21.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji P4 nr GDY_0025_C zlok. w Gdyni, ul. Korzenna 2 zw.EIRP o 66%, Rgmx 19,9m, min.zmiana tiltów zgłoszenie przyjęte
65.2020 P4 Sp. z o.o. 21.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0033_C zlok. w Gdyni, ul. Chwarznieńska 136/138 zwiększenie mocy EIRP o 4,8%, Rgmx 21,0m, likwidacja 2 radiolinii az.37º i 58º, nowa radiolinia 80GHz az.265º zgłoszenie przyjęte
66.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 23.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji T-Mobile nr (40523N!) GGD_GDYNIA_CYLKOWSKIEGO7 zlok. w Gdyni, ul. Cylkowskiego 7 zmniejszenie mocy EIRP o 16,6% zmniejszenie Rgmx z 14,7m do 13,4m;  dodatkowa rdl 23G zgłoszenie przyjęte
67.2020 P4 Sp. z o.o. 24.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0036_D zlok. w Gdyni, ul. Morska 74 korekta tiltu S3 (up-tilt) informację o zmianie danych zarejestrowano
68.2020 P4 Sp. z o.o. 24.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0005_C zlok. w Gdyni, ul. Warszawska 41 Zwiększenie EIRP o 0,2%, zmniejszenie tiltow, up-tilt S3, likwiadacja radiolinii informację o zmianie danych zarejestrowano
69.2020 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 28.12.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura nr BT43286 GDYNIA GLOWNA 2 zlok. w Gdyni, ul. Wendy7/9 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok. 4,5 x, Rgmx 21,4m, zwiększenie ilości anten sektorowych z 3 do 6, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
1.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 12.01.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji Polkomtel nr BT 44843 GDYNIA CHWARZNO WIEZA zlokalizowanej w Gdyni, ul. Chwarznieńska 91B Dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok.3x, Rgmx 23,7m, min.zmiana tiltów zgłoszenie przyjęte
2.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 12.01.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT 41465 GDYNIA CHYLONIA 3 zlokalizowanej w Gdyni, ul. Kartuska 13 A dodatkowe nadajniki 1800MHz i 2600MHz, likwidacja nad. 2100MHz, zwiększenie mocy EIRP ok.7x) Rgmx 17,0m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
3.2021 P4 Sp. z o.o. 14.01.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0048_C zlokalizowanej w Gdyni, ul. Sucharskiego 2 zwiększenie mocy EIRP o 55,5%, Rgmx 22,5m, zwiększenie tiltu S2 dla 800MHz i 2600MHz, zmniejszenie tiltów S2 (up-tilt) zgłoszenie przyjęte
4.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 25.01.2021 informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile nr 30057 (40513N!) GGD_GDYNIA_PRZEBENDOWS10, zlok. w Gdyni, ul. Przebendowskich 10A
5.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 25.01.2021 inf. o zmianie danych instalacji stacji bazowej Orange nr (40589N!) CISOWA DCS (GGD_GDYNIA_LNIANA) zlok. w Gdyni, ul. Lniana 19 min. zmniejszenie tiltów informację o zmianie danych zarejestrowano
6.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 28.01.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT 43359 GDYNIA STOCZNIA 2 zlokalizowanej w Gdyni, ul. Polska 43 Dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5 x, Rgmx 22,2m, dodatkowe 2 radiolinie az.26º (80GHz) i 40º (38GHz) zgłoszenie przyjęte
7.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 11.02.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT44844 GDYNIA WICZLINO zlok. w Gdyni, ul. Chwarznieńska 190A dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie #EIRP ponad 2,5x, Rgmx 18,8m, 2 nowe radiolinie zgłoszenie przyjęte
8.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 11.02.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT41671 GDYNIA MOLO POLUDNIOWE zlok. w Gdyni, ul Jana Pawła II 1 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP 4x, Rgmx 17m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
9.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 11.02.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT41463 GDYNIA CISOWA 4 zlok. w Gdyni, ul. Kcyńska 4 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok.4,5x, Rgmx 16,7m zgłoszenie przyjęte
10.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 11.02.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT42096 GDYNIA PUSTKI KOSCIOL zlok. w Gdyni, ul. Chabrowa 8A zmniejszenie mocy EIRP o 13,6%, Rgmx 7,5m, dodatkowa radiolina az.155º zgłoszenie przyjęte
11.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 12.02.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej Orange nr (40556N!) GDYNIA POCZTA (GGD_GDYNIA_POCZTA) zlok. w Gdyni, ul. 10 Lutego 10 zwiększenie miocy EIRP 0 72,1%, Rgmx 15,1m, zmniejszenie tiltów S2 zgłoszenie przyjęte
12.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 19.02.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT44020 GDYNIA GRABOWEK zlok. w Gdyni, ul. Ramułta 13 dodatkowe nadajniki 2600 MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 3x, Rgmx 22,4m, zwiększenie ilości anten sekorowych z 3 do 6, Dodatkowe 2 radiolinie zgłoszenie przyjęte
13.2021 MOBI-TELEKOM Adam Macioch 12.02.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji st. baz. T-Mobile nr 30090 (N!40596) GGD_GDYNIA_PUCKA118 zlok. w Gdyni, ul. Pucka 118 dodatkowe nadajniki 800MHz, 2600MHz, zwiększenienEIRP ok.4x, Rgmx 17,0m, zwiększenie ilosci anten sektorowych z 3 do 6, duże zmniejszenie tiltów wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
14.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 11.02.2021 zgłoszenie eksploatacji stacji bazowej Polkomtel nr BT41686 GDYNIA DEMPTOWO 2 zlok. w Gdyni, ul. Skarbka nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
15.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 01.03.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT44007 KARWINY zlok. w Gdyni, ul. Olgierda 88b dodatkowe nadajniki 2600MHz, ponad 5-krotne zwiększenie mocy EIRP, Rgmx 17,2m, zwiększenie tiltu w S1, zmniejszenie w S2, Zmiana azymutu w S1 i S3, likwidacja 1 radiolinii, dodatkowe 2 radiolinie zgłoszenie przyjęte
16.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 01.03.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji polkomtel nr BT44811 GDYNIA KOLIBKI zlok. w Gdyni, Al. Zwycięstwa 254 dodatkowe nadajniki 2600 MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5 x, Rgmx 16,2m, ziększenie tiltów w S1, S2, S3 zgłoszenie przyjęte
17.2021 P4 Sp. z o.o. 03.03.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0028_A zlok. w Gdyni, ul. Makuszyńskiego 2 doatkowe nadajniki 800MHz i 2600MHz w S2, 800MHZ w S3, 800MHz, 900MHz i 2600MHZ w S4, zwiększenie mocy EIRP o 70%, Rgmx 19,9m, zmniejszenie tiltu S2 dla 800MHZ i 900MHz (uptilt), zwiększenie tiltów S3 zgłoszenie przyjęte
18.2021 ATEM-Polska Sp. z o.o. 08.03.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT41315 GDYNIA ŚW. JADWIGI zlik. w Gdyni u. Korzenna 2 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok. 2,5 x, Rgmx 17,1m, zwiększenie tiltów S1, S3, zmniejszenie tiltów s2, zmiana azymutu S3 z 230º na 236º zgłoszenie przyjęte
19.2021 P4 Sp. z o.o. 12.03.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0086_B zlok. w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 dodatkowe nadajniki 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok.14x, Rgmx 23,4m, zmniejszenie tiltów (uptilt S1, S3), zwiększenie il. as z 3 do 6, zmiana azymutu rdl z 174º na 342º zgłoszenie przyjęte
20.2021 Herkules S.A. 15.03.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instyalacji st. baz. Polkomtel nr BT44772 GDYNIA ŚWIĘTOJAŃSKA2 zlok. w Gdyni, ul. Władysława IV 43 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5x, Rgmx 17,4m, zmniejszenie tiltów, zmiana azymutów as S1 z 60º na 55º, S2 z 180º na 185º, likwidacja rdl na az. 219º, nowa rdl az. 319º zgłoszenie przyjęte
21.2021 P4 Sp. z o.o. 26.03.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0016_F zlok. w Gdyni, ul. Cylkowskiego 7 dodatkowe nadajniki 800MHz i 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP o 67%, Rgmx 24,6m, Zwiększenie titów w S2, S3, zmiana azymutow S2, S3 zgłoszenie przyjęte
22.2021 ATEM-Polska Sp. z o.o. 29.03.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT42266 GDYNIA ŚWIĘTOJAŃSKA 3 zlok. w Gdyni Pl. Grunwaldzki 1 likwidacja nadajników 2100MHz, dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok. 3,5 x, Rgmx 20m, zmniejszenie tiltów, zmiana azymutow S2, S3 zgłoszenie przyjęte
23.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 31.03.2021 informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30604 (40562N!) GGD_GDYNIA_DERDOWSKIEGO7 zlok. w Gdyni, ul. Derdowskiego 7 zmniejszenie tiltów w S1 i S3 dla 1800MHz i 2100MHz, Rg mx 12,3m, likwidacja 1 radiolinii, nowa readiolinia informacja o zmianie danych przyjęta
24.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 07.04.2021 nformacja o zakończeniu eksploatacji stacji bazowej Polkomtel nr BT44741 WITOMINO WSCHOD zlokalizowanej w Gdyni, ul. Długa 6
25.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 12.04.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej Orange nr (40567N!) BENIOWSKI (GGD_GDYNIA_BENIOWSKI) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Beniowskiego 24/24a dodatkowe nadajniki 800MHz, Zwiększenie mocy EIRP o 47%, Rgmx 11,9m, zmniejszenie tiltów S1, S2 zgłoszenie przyjęte
26.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 19.04.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr (40577N!) GDYNIA CZECHOSLOWACKA (GGD_GDYNIA_STOCZNIA) zlok. w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3 dodatkowe nadajniki 800MHz, 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP o 53%, Rgmx 17,7m, zmiana azymutu S2 zgłoszenie przyjęte
27.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 12.05.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT43794 GDYNIA POCZTA zlokalizowanej w Gdyni ul. 10 Lutego 10 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 3,5 razy, Rgmx 22,2m, zwiększenie ilości anten sektorowych z 3 do 6, zmiana azymutów anten sektorowych, zwiększenie tiltów S1, S2, zmniejszenie S3 zgłoszenie przyjęte
28.2021 ATEM-Polska Sp.z o.o. 24.05.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT43765 GDYNIA EC3 zlokalizowanej w Gdyni ul. Pucka 118 dod. nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5 razy, Rgmx 23m, Zwiększenie tiltów S1, S2, S3, likwidacja radiolinii az. 289°, nowe radiolinie az. 111°, 133°, 134°, wymiana radiolinii az. 210°, 233° zgłoszenie przyjęte
29.2021 MOBI-TELEKOM 27.05.2021 zgłoszenie rozbudowanej instalacji st. baz. Polkomtel nr BT42037 GDYNIA REDŁOWO 2 zlok. w Gdyni, ul. Kaczewska 20 dod. nadajniki 900MHZ, 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok. 8-krotne, Rgmx 22,2m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
30.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 11.06.2021 zgłoszenie eksploatacji stacji bazowej Orange nr (50860N!) DEMPTOWO_PLAY (GGD_GDYNIA_SKARBKA1378) zlok. w Gdyni, ul. Skarbka nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
31.2021 P4 Sp. z o.o. 18.06.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0052_A zlok. w Gdyni, ul. Unruga 111 zwiększenie mocy EIRP o 52,9%, Rgmx 24,6m, zwiększenie tiltów S1 zgłoszenie przyjęte
32.2021 P4 Sp. z o.o. 18.06.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0021_C zlok. w Gdyni, ul. Inżynierska 81 zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5 razy, Rgmx 22,3m, zwiększenie tiltów S1, S2, zmniejszenie S3 (up-tilt), likwidacja radiolinii zgłoszenie przyjęte
33.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 24.06.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT43359 GDYNIA STOCZNIA 2 zlok. w Gdyni, ul. Polska 43 zwiększenie mocy EIRP o 32,9%, Rgmx 25,6m, dodatkowa radiolinia 38GHz azymut 301° zgłoszenie przyjęte
34.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 29.06.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji baziwej T-Mobile nr 30648 (40564N!) GGD_GDYNIA_WOJTARADTKE42) zlok. w Gdyni, ul Wójta Radtkego 43 likwidacja nadajników 1800MHz, 3-krotne zwiększenie mocy EIRP, Rgmx 32,2m, mniejszenie tiltów S3 zgłoszenie przyjęte
35.2021 P4 Sp. z o.o. 25.06.2021 Zgłoszenie eksploatacji instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0061_B zlokalizowanej w Gdyni, ul. Kujawska 3 nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
36.2021 P4 Sp. z o.o. 30.06.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0074_B zlokalizowanej w Gdyni, ul. Skarbka zwiększenie mocy EIRP o 24,4%, Rgmx 23,1m, zmniejszenie tiltu S2 dla 800MHz, 1800MHz, 2100MHz zgłoszenie przyjęte
37.2021 P4 Sp. z o.o. 30.06.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0041_B zlokalizowanej w Gdyni, ul Malinowa 24 zwiększenie mocy EIRP o 51,5%, Rgmx 22,6m, zwiększenie tltów S2 dla 2100MHz, i S3 dla 1800MHz (min,); likwidacja radiolinii zgłoszenie przyjęte
38.2021 P4 Sp. z o.o. 30.06.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0037_D zlokalizowanej w Gdyni, ul. Ramułta 13 zwiększenie mocy EIRP o 25,5%, Rgmx 31,2m, minimalne zwiększenie tiltów S1, S2, zmniejszenie tiltów S3, likwidacja radiolinii azymut 115° zgłoszenie przyjęte
39.2021 P4 Sp. z o.o. 30.06.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0031_D zlokalizowanej w Gdyni, ul. Piłsudskiego 20-26 zwiększenie EIRP o 29%, Rgmx 22m, Zwiększenie tiltów as 31, zmniejszenie as 22 i 32, zwiększenie mocy EIRP radiolinii o 7% zgłoszenie przyjęte
40.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 01.07.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji radiokomunikacyjnej Orange nr (40999N!) OKSYWIE WIEZA (GGD_GDYNIA_BOSMANSKA51A) zlok. w Gdyni, ul. Bosmańska 51 likwidacja 3 radiolinii (azymut 180°, 186°, 355°, instalacja nowej radiolinii 80GHz azymut 165° zgłoszenie przyjęte
41.2021 ATEM-Polska Sp.z o.o. 06.07.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT43752 GDYNIA CHYLONIA zlok. w Gdyni, ul. Wiejska 3 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększe-nie mocy EIRP 6,7 razy, Rgmx 22,0m, zwiększenie ilości anten sektorowych z 3 do 6, zmiany azymutów S2, S3, min. zmniejszenie tiltów S1, zwiększe-nie S2, S3, dodatkowe radiolinie na azymutach 1°, 13°, 25°, 118° zgłoszenie przyjęte
42.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 06.07.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel nr BT44020 GDYNIA GRABOWEK zlok. w Gdyni, ul. Ramułta 13 zwiększenie mocy EIRP o 21,8%, Rgmx 24,7m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
43.2021 P4 Sp. z o.o. 16.07.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0001_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Portowa 3 zwiększenie mocy EIRP o 29,5%, Rgmx 23,6m, zwiększenie tiltów S1 (dla 800MHZ, 2600MHz), S2, S3; likwidacja radiolinii zgłoszenie przyjęte
44.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 26.07.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 32679 (50997N!) GGD_GDYNIA_GDYNIA3085 zlok. w Gdyni Gołębiewo zwiększenie tiltów S1, S2, S3 zgłoszenie przyjęte
45.2021 STREFA Michał Grącki 11.08.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT44799_GDYNIA PUSTKI 2 zlok. w Gdyni, ul. Malinowa 24 zwiększenie mocy EIRP ponad 3x, Rgmx 16,6m, zmiana azymutu S3 z 275° na 269°, zwiększenie tiltu S2, zmniejszenie S3 zgłoszenie przyjęte
46.2021 ATEM-Polska Sp.z o.o. 13.08.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT42046 GDYNIA SWARZEWSKA zlok. w Gdyni, ul. Swarzewska 54 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5x, Rgmx 19,8m, zwiększenie ilości anten sektorowych z 2 do 4, zmiana azymutu S1 z 70° na 54°, zwiększenie tiltu S3 zgłoszenie przyjęte
47.2021 Soldi s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda 13.08.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej TOWERLINK nr BT41378 GDYNIA_OKSYWIE_EMITEL_A2 zlok. w Gdyni, ul. Bosmańska 51 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP o 93%, Rgmx 30,8m, zwiększenie ilości anten sektorowych z 6 do 9, zwiększenie wysokości A1,A2,A3, A9, zwiększenie liltów A1,A2,A3, zmniejszenie A7,A8, A9, likwidacja radiolinii az.64°, wymiana az.183°
48.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 13.08.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalaji stacji bazowej T-Mobile nr 30614 (40592N!) GGD_GDYNIA_MORSKA491 zwiększenie mocy EIRP o 31%, Rgma 22,5m, zmniejszenie tiltu S1 dla 00MHz, 2100MHz, likwidacja 3 radiolinii az.63°, 340°, 348° zgłoszenie przyjęte
49.2021 P4 Sp. z o.o. 16.08.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji Bazowej P4 nr GDY0058_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Staniszewskiego zwiększenie EIRP o 4%, Rgmx 23,4m, dodatkowa radoilinia80GHz/23GHz az. 293° zgłoszenie przyjęte
50.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 17.08.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30080 (40566N!) GGD_GDYNIA_JANAZKOLNA6 zwiększenie Mocy EIRP o 88,5%, Rgmx 17,9m, zmniejszenie tiltu anteny a4 i a6, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 9 do 6, likwidacja radiolinii zgłoszenie przyjęte
51.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 20.08.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej TOWERLINK nr BT 44827 GDYNIA CISOWA 2 zlok. w Gdyni, ul. Lniana 19 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2 razy, Rgmx 16,7m, zmiana azymutu S3 z 340° na 337°, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
52.2021 MOBI-TELEKOM 18.08.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30092 (N!40591) GGD_GDYNIA_HUTNICZA20, zlok. w Gdyni, ul. Hutnicza 20 zwiększenie mocy EIRP o 34,7%, Rgmx 22,1m, zwiększenie tiltu a2, a5, a8, zmniejszenie tiltu a6 wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
53.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 20.08.202 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji Towerlink nr BT41313 GDYNIA_HUTNICZA_A2 zlok. w Gdyni, ul. Hutnicza 5 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 3 x, Rgmx 19,8m, min. zmniejszenie tiltu S3, dodatkowa radiolinia 80GHz azymut 271° zgłoszenie przyjęte
54.2021 MOBI-TELEKOM 25.08.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30067 (N!40529) GGD_GDYNIA_CHWARZNIEN190 zlok. w Gdyni ul. Chwarznieńska 190 zwiększenie mocy EIRP o 3,6%, Rgmx 19,9m, zwiększenie tiltów a2, a3 (dla 1800MHz, 2100MHz) zgłoszenie przyjęte
55.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 25.08.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT42021 GDYNIA OBLUZE 2 zlok. w Gdyni, ul. Zielona 11d dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 3 x, Rgmx 15,8m, z iana azymutu S1 z 86° na 104°, S2 z 220° na 225°, S3 z 330° na 342° zgłoszenie przyjęte
56.2021 EmiTel S.A. 27.08.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji radiokomunikacji nadawczej na obiekcie TON GDYNIA EC zlok. w Gdyni, ul. Pucka 118 pozostawiono bez rozpoznania
57.2021 MOBI-TELEKOM 02.09.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30620 (N!40588) GGD_GDYNIA_KCYNSKA2 zlok. w Gdyni, ul. Kcyńska 2 zwiększenie mocy EIRP o 47,7%, Rgmx 18,0m, zmniejszenie tiltów wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
58.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 09.09.2021 Zgłoszenie eksploatacji instalacji stacji bazowej Orange nr (59144N!) GDYNIA PORT PZOZ (GGD_GDYNIA_CHRZANOWSKIE3) zlok. w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 3 nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
59.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 09.09.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30607 (40554N!) GGD_GDYNIAALZJEDNOCZEN1 zlok. w Gdyni, Al. Jana Pawła II 1 zwiększenie mocy EIRP o 78,6%, Rgmx 19,9m, likwidacja 2 radiolinii zgłoszenie przyjęte
60.2021 MOBI-TELEKOM 15.09.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT44830 MSC GDYNIA zlok. w Gdyni, ul. Hutnicza 42 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5 razy, Rgmx 22,4m, dodatkowe 3 radiolinie wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
61.2021 MOBI-TELEKOM 15.09.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30085 (N!40574) GGD_GDYNIA_MORSKA176 zlok. w Gdyni, ul. Morska 176 zwiększenie mocy EIRP o 23%, Rgmx 19,9m, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 9 do 6 wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
62.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 16.09.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT42045 GDYNIA CISOWA 3 zlok. w Gdyni, ul. Chylońska 210 dodatkowe nadajniki 900MHz i 2600MHz, likwidacja 2100MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 5 razy, Rgmx 20,3m, zmniejszenie tiltów S1, S2, S3, zwiększenie ilości anten sektorowych z 3 do 6, zmiana azymutu S2 z 120° na 115°, S3 z 240° na 235° zgłoszenie przyjęte
63.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 16.09.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT44790 GDYNIA BABIE DOLY zlok. w Gdyni, ul Ikara 9 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2 razy, Rgmx 16,4m, zwiększenie tiltów S1, S3, zmniejszenie S2 zgłoszenie przyjęte
64.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 16.09.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT42247 GDYNIA KARWINY OPL zlok. w Gdyni, ul. Makuszyńskiego 2 dodatkowe nadajniki 2600MHz, Zwiększenie mocy EIRP ponad 2 razy, Rgmx 17,2m, zmiana azymutu S1 z 99° na 96°, zwiększenie tiltów S1, S2, S3 zgłoszenie przyjęte
65.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 16.09.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT43302 GDYNIA WITOMINO 2 zlok. w Gdyni, ul. Graniczna 11 zgłoszenie przyjęte
66.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 17.09.2021 Zgłoszenie zakończenia eksploatacji stacji bazowej Orange nr (40568N!) DEMPTOWO (GGD_GDYNIA_DEMPTOWO) zlok. w Gdyni, ul. Demptowska 46
67.2021 HERKULES S.A. 29.09.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji Towerlink nr BT 42019 GDYNIA HUTNICZA zlok. w Gdyni, ul. Hutnicza 20 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 3,5 razy, Rgmx 22,4m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
68.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 30.09.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30074 (40538N!) GGD_GDYNIA_NORWIDA4 zlok. w Gdyni, ul. Norwida 4 zwiększenie mocy EIRP 4,5 razy, Rgmx 13,3m, Zmniejszenie tiltów S1 (dla 900MHz, 2100MHz), S2 (dla 900MHz), S3 (dla 1800MHZ), zwiększenie S1 (dla 1800MHZ) zgłoszenie przyjęte
69.2021 MOBI-TELEKOM 30.09.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji T-Mobile nr 32791 (50587N!) GGD_GDYNIA_OKSYWIEEMITEL zwiększenie mocy EIRP o 34%, Rgmx 19,9m, zwiększenie tiltów S1 (dla 800MHz, 900MHz), S3 (dla 900MHz), zmniejszenie S3 (dla 1800MHz) wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
70.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 05.10.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30064 (40502N!) GGD_GDYNIA_GORNICZA zlok. w Gdyni ul. Górnicza zwiększenie mocy EIRP o 70%, Rgmx 23,7m, Zmiana azymutu S1 z 50° na 47°, likwidacja 1 radiolinii zgłoszenie przyjęte
71.2021 ATEM-Polska Sp.z o.o. 08.10.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji Towerlink nr BT44845 GDYNIA WIELKI KACK 2 zlok. w Gdyni, ul. Górnicza dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększemnie mocy EIRP 3 razy, Rgmx 18,7m, zmiana azymutu S1 z 50° na 64°, zwiększenie tiltunS1, zmniejszenie S3 zgłoszenie przyjęte
72.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 05.10.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30638 (40545N!) GGD_GDYNIA_WITOMINSKA27 zlok. w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 dodatkowe nadajniki 800MHz w S3, zwiększenie mocy EIRP o 50,6%, Rgmx 15,3m, zmniejszenie tiltów S1, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 6 do 4 zgłoszenie przyjęte
73.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 05.10.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji T-Mobile nr 30628 (40573N!) GGD_GDYNIA_ZAKRETDOOKS16 zlok. w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 16 zwiększenie mocy EIRP o 61,3%, Rgmx 17,9m, zmniejszenie tiltów a1, a2 (dla 900MHz), S2, S3, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 9 do 6, dodatkowa radiolinia azymut 29° zgłoszenie przyjęte
74.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 06.10.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30610 (40526N!) GGD_GDYNIA_LUZYCKA zlok. w Gdyni, ul. Łużycka 2 zmniejszenie mocy EIRP o 24,1%, Rgmx 12,9m, zmniejszenie ilosci anten sektorowych z 6 do 3, zmiana azymutu S2 ze 195° na 201°, zmniejszenie tiltów S1, S3, zwiększenie tiltu S2 (dla 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz), likwidacja radiolinii zgłoszenie przyjęte
75.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 06.10.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30091 (40572N!) GGD_GDYNIA_CHABROWA8 zlok. w Gdyni, ul. Chabrowa 8A zwiększenie mocy EIRP o 81%, Rgmx 18,3m zgłoszenie przyjęte
76.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 07.10.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30082 (40553N!) GGD_GDYNIA_ARMIIKRAJOW30 zlok. w Gdyni, ul. Armii Krajowej 30 zwiększenie mocy EIRP o 80,7%, Rgmx 17,9m, zmniejszenie tiltów S3 zgłoszenie przyjęte
77.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 08.10.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30636 (40598N!) GGD_GDYNIA_POTASOWA6 zlok. w Gdyni, ul. Potasowa 6 zmniejszenie mocy EIRP o 33,5%, Rgmx 12,5m, zwiększenie tiltów S1 (dla 900MHz, 1800MHz, 2100MHz) i S3 (dla 900MHZ, 1800MHz, 2100MHz), likwidacja radiolinii zgłoszenie przyjęte
78.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 08.10.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30613 (40516N!) GGD_GDYNIA_PLACGORNOSL21 zlok. w Gdyni, Plac Górnośląski 21 zwiększenie mocy EIRP o 32,6%, Rgmx 18,1m, zmniejszenie tiltów S1, S2, S3, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 6 do 3 zgłoszenie przyjęte
79.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 08.10.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30630 (40543N!) GGD_GDYNIAPILSUDSKIEG18 zlok. w Gdyni, ul. Piłsudskiego 18 zwiększenie mocy EIRP ponad 2 razy, Rgmx 18,0m, zmniejszenie ilości anten sektorowyc z 9 na 6, zmniejszenie tilów S1 (dla 900MHz), S2 (dla 900MHZ), S3 zgłoszenie przyjęte
80.2021 HERKULES S.A. 11.10.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT42239 GDYNIA CHWASZCZYNO WIEŻA OPL zlok. w Gdyni, ul Łanowa 15a dodatkowe nadajniki 2699MHZ, zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5 razy, Rgmx 21,7m, zwiększenie tiltów S1, S2, S3, zwiększenie wysokości zawieszenia, likwidacja 2 radiolinii zgłoszenie przyjęte
81.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 11.10.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT43375 GDYNIA WITOMINO POLNOC zlok. w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenei mocy EIRP ponad 6 razy, Rgmx 16,1m, zwiększenie wysokości zawieszenia anten sektorowych, zmiana azymutu S3 z 265° na 270°, zwiększenie tiltów S1, S2, S3 zgłoszenie przyjęte
82.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 12.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej nr 30635 (40584N!) GGD_GDYNIA_SMIDOWICZA69 zlok. w Gdyni, ul. Śmidowicza 69 zwiększenie mocy EIRP ok. 7 razy, Rgmx 19,9m zgłoszenie przyjęte
83.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 15.10.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30622 (40581N!) GGD_GDYNIA_WIEJSKA3 zlok. w Gdyni, ul. Wiejska 3 dodatkowe nadajniki 800MHz, 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP o 99%, Rgmx 19,9m, zmniejszenie tiltów S1 (dla 900MHz), S2 (dla 900MHz), S2 zgłoszenie przyjęte
84.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 22.10.2021 Informacja o zakończeniu eksploatacji stacji bazowej T-Mobile nr 30604 (40562N!) GGD_GDYNIA_DERDOWSKIEO7 zlok. w Gdyni, ul. Derdowskiego 7
85.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 25.10.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30099 (40602N!) GGD_GDYNIA_METALOWA20 zlok. w Gdyni, ul. Metalowa 20 zwiększenie mocy EIRP ponad 2x, Rgmx 18,0 (w S2), zmniejszenie ilości anten sektorowych z 9 do 6, zmniejszenie tiltów S2, S3 zgłoszenie przyjęte
86.2021 P4 Sp. z o.o. 29.10.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0038_D zlok. w Gdyni, ul. św. Mikołaja 4 zwiększenie EIRP o 57,3%, Rgmx 32,3m, zmniejszenie tiltu a3, zwiększenie a4 zgłoszenie przyjęte
87.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 04.11.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30070 (40523N!) GGD_GDYNIA_CYLKOWSKIEGO7 zlok. w Gdyni, ul. Cylkowskiego 7 zmniejszenie mocy EIRP o 16,9%, Rgmx 13,4m, Zmniejszenie tiltów S2, dodatkowa radiolinia 23GHz zgłoszenie przyjęte
88.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 05.11.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr 773 (40524N!) REDLOWO NMT (GGD_GDYNIA_REDLOWONMT) zlok. w Gdyni, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 9 dodatkowe nadajniki 800M, 2600M, zwiększenie mocy EIRP ponad 2-krotne, Rgmx 18,3m zgłoszenie przyjęte
89.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 08.11.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30096 (40601N!) GGD_GDYNIA_HUTNICZA44 zlok. w Gdyni, ul. Hutnicza 44 zwiększenie mocy EIRP o 8,3%, Rgmx 19,9m, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 9 do 6, zwiększenie tiltów S1 (2100MHz), a2, S2 (2100MHz), a4, S3 (2100MHz), a6, zmniejszenie S2 (1800MHz) zgłoszenie przyjęte
90.2021 P4 Sp. z o.o. 13.11.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0026_D zlok. w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 4b zwiększenie mocy EIRP o 17%, Rgmx 19,9m zgłoszenie przyjęte
91.2021 P4 Sp. z o.o. 13.11.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0037_D zlok. w Gdyni, ul. Ramułta 13 min. zwiększenie mocy EIRP , Rgmx 19,9m zgłoszenie przyjęte
92.2021 P4 Sp. z o.o. 16.11.2021 Zgłoszenie eksploatacji instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0085_C zlok. w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 3 nowa instalacja wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
93.2021 MOBI-TELEKOM 17.11.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacjio bazowej T-Mobile nr 30090 (N!40596) GGD_GDYNIA_PUCKA118 zlok. w Gdyni, ul. Pucka 118 zwiększenie mocy EIRP o 38,1%, Rgmx 19,9m zgłoszenie przyjęte
94.2021 P4 Sp. z o.o. 18.11.2021 Zgłoszenie eksploatacji instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0094_A zlok. w Gdyni, ul. Korsarzy 4 nowa instalacja wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
95.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 23.11.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT43750 GDYNIA DABROWA WIEZA zlok. w Gdyni, ul. Wiczlińska 18 dodatkowe nadajniki 1800MHz, 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 4,5 razy, Rgmx 18,0m, zmiana azymutu S1 z 130° na 120°, zmniejszenie tiltu S1, zwiększenie mocy EIRP radiolinii zgłoszenie przyjęte
96.2021 P4 Sp. z o.o. 26.11.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0084_A zlok. w Gdyni ul. Beniowskiego 15-17 zwiększenie mocy EIRP o 1,2%, Rgmx 24,7m, wymiana radiolinii azymut 68° zgłoszenie przyjęte
97.2021 P4 Sp. z o.o. 26.11.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji P4 nr GDY0060_A zlok. w Gdyni, ul. Chwarznieńska 91b min. zwiększenie mocy EIRP, Rgmx 19,9m, dodatkowa radiolinia 80GHz azymut 280° zgłoszenie przyjęte
98.2021 MOBI-TELEKOM 30.11.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30077 (N!40606) GGD_GDYNIA_IKARA2 zlok. w Gdyni ul. Ikara 9 dodatkowe nadajniki 800MHz (S2,S3) i 2600MHz, zwiększenie mocy EIRO ok.2-krotne, Rgmx 19,9m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
99.2021 Duarte Sp. z o.o. 03.12.2021 zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT42249 GDYNIA REDŁOWO 4 zlok. w Gdyni, ul. Cylkowskiego 19 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP 5-krotne, Rgmx 15,3m, zmiana azymutu S1 z 120° na 153°, dodatkowa antena azymut 350°, zmiana ilości anten sektorowych z 2 do 3, zwiększenie tiltu S1, zmniejszenie S2, likwidacja radiolinii zgłoszenie przyjęte
100.2021 P4 sp z o.o. 03.12.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji P4 nr GDY0061_B zlok. w Gdyni, ul. Kujawska 3 nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
101.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 09.12.2021 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30625 (40603N!) GGD_GDYNIA_SUCHARSKIEGO2 zlok. w Gdyni, ul. Sucharskiego 2 zmniejszenie mocy EIRP o 8%, Rgmx 15,2m, zmniejszenie tiltu dla 2600MHz, dodatkowa radiolinia 38GHz zgłoszenie przyjęte
102.2021 P4 sp z o.o. 13.12.2021 Zgłoszenie eksploatacji instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0069_A zlok. w Gdyni, ul. Szafranowa 15 nowa instalacja wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
103.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 13.12.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30611 (40532N!) GGD_GDYNIA_ROLNICZA10 zlok. w Gdyni, ul. Rolnicza 10 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP o 4%, Rgmx 13,0m, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 6 do 3, zmniejszenie tiltów S2, S3, likwidacja radiolinii zgłoszenie przyjęte
104.2021 NetWorkS! Sp. z o.o. 15.12.2021 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30063 (40510N!) GGD_GDYNIA_OLGIERDA88 zlok. w Gdyni, ul. Olgierda 88 B zwiększenie mocy EIRP o 34,7%, Rgmx 19,9m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
105.2021 P4 Sp. z o.o. 16.12.2021 Zgłoszenie eksploatacji stacji bazowej P4 nr GDY0093_A zlok. w Gdyni, ul. Komandorska 29B nowa instalacja wystawiono zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
106.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 21.12.2021 Zgłoszenie eksploatacji stacji bazowej Towerlink nr BT42044 GDYNIA LESZCZYNKI 2 zlok. w Gdyni, ul. Morska 176-184 nowa instalacja
107.2021 Axians Networks Poland Sp. z o.o. 23.12.2021 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej Towerlink nr BT44833 GDYNIA ARKA zlok. w Gdyni, ul. Norwida 4 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ponad 2,5 krotne, Rgmx 16,6m, min.zmniejszenie tiltu S2, min. zwiększenie S3, zmniejszenie wysokości zawieszenia anteny a6
1.2022 NetWorkS! Sp. z o.o. 05.01.2022 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30911 (40521N!) GGD_GDYNIA_STRYJSKA13 zlok. w Gdyni, ul. Stryjska 13 zwiększenie EIRP ok. 6-krotne, Rgmx 17,9m, zmniejszenie ilości antan sektorowych z 9 do 6, zmniejszenie tiltów S1, S2, S3, likwidacja 7 radiolinii, 2 nowe radiolinie
2.2022 NetWorkS! Sp. z o.o. 05.01.2022 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 32378 (50120N!) GGD_GDYNIA_UNRUGA122 zlok. w Gdyni, ul Unruga 122 zwiększenie mocy EIRP ponad 2-krotne, Rgmx 17,7m, zwiększenie tiltów S2, S3, likwidacja radiolinii
3.2022 NetWorkS! Sp. z o.o. 10.01.2022 Zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30609 (40542N!) GGD_GDYNIA_UJEJSKIEGO40 zlok. w Gdyni, ul. Ujejskiego 40 zwiększenie ok. 3 razy mocy EIRP, Rgmx 19,9m, zmniejszenie tiltów S1, S2, S3
4.2022 NetWorkS! Sp. z o.o. 17.01.2022 Zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30609 (40542N!) GGD_GDYNIA_UJEJSKIEGO40 zlok. w Gdyni, ul. Ujejskiego 40 dodatkowe nadajniki 2600MHz, zwiększenie mocy EIRP ok. 2x, Rgmx 13,0m, zmniejszenie ilości anten sektotowych z 6 do 3, zmniejszenie tiltów
5.2022 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.01.2022 Zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30529 (40535N!) GGD_GDYNIA_DABROWSKIEGO4 zlok. w Gdyni, ul. Dąbrowskiego 4 zwiększenie mocy EIRP ponad 2-krotne, Rgmx 17,7m, zmniejszenie ilości anten sektorowych z 6 do 3, zmniejszenie tiltu S2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Skrzypska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2019
Data udostępnienia informacji: 28.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2022 12:36 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.01.2022 11:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.01.2022 10:59 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.01.2022 10:29 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.01.2022 10:26 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.01.2022 10:13 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.01.2022 10:58 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.01.2022 10:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.01.2022 10:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.01.2022 10:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.01.2022 10:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.01.2022 13:27 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.01.2022 12:57 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.01.2022 12:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.01.2022 12:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.01.2022 12:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:46 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:39 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:36 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:34 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:27 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:12 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:08 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.01.2022 09:04 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.12.2021 13:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.12.2021 13:16 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.12.2021 13:13 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.12.2021 13:09 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.12.2021 12:53 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.12.2021 12:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.12.2021 12:34 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.11.2021 13:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.11.2021 13:16 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.11.2021 13:12 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.11.2021 13:09 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.11.2021 13:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.11.2021 12:42 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.11.2021 12:39 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 11:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 10:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 10:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 10:34 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 09:34 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 09:30 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 09:27 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 09:13 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 08:46 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 08:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.10.2021 08:39 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.10.2021 15:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.10.2021 15:29 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.10.2021 10:10 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.10.2021 10:04 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.10.2021 09:59 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.09.2021 11:07 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.09.2021 10:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.09.2021 10:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.09.2021 10:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.09.2021 11:57 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.09.2021 11:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
03.09.2021 15:07 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
03.09.2021 15:05 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
03.09.2021 14:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
03.09.2021 14:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2021 14:05 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2021 14:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2021 14:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2021 12:26 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2021 09:31 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2021 09:19 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2021 09:14 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2021 08:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2021 08:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.08.2021 16:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.08.2021 15:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.08.2021 15:29 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.08.2021 15:25 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.08.2021 15:20 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.08.2021 15:12 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.08.2021 15:08 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.08.2021 10:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.08.2021 10:39 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.08.2021 10:30 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.08.2021 10:24 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.08.2021 10:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.08.2021 12:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.08.2021 12:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.07.2021 11:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.07.2021 10:57 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.07.2021 10:30 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
15.07.2021 08:04 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.07.2021 15:02 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.07.2021 12:13 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.07.2021 12:26 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.07.2021 12:25 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
01.07.2021 16:12 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
01.07.2021 15:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
01.07.2021 13:17 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.06.2021 15:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.06.2021 14:29 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.06.2021 14:27 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.06.2021 14:24 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.06.2021 14:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.06.2021 12:09 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.06.2021 14:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.06.2021 12:05 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.06.2021 12:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.06.2021 11:59 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.06.2021 12:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.06.2021 12:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.06.2021 12:39 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.06.2021 12:28 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.05.2021 09:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.05.2021 12:57 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
18.05.2021 09:28 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
18.05.2021 09:26 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.04.2021 12:10 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.04.2021 14:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
19.04.2021 14:12 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.04.2021 13:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.04.2021 12:59 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.04.2021 12:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.04.2021 11:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.04.2021 11:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.04.2021 11:37 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.04.2021 11:30 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
01.04.2021 12:07 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
01.04.2021 11:42 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.03.2021 15:08 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.03.2021 15:04 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.03.2021 14:57 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
23.03.2021 11:07 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
23.03.2021 11:05 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
18.03.2021 10:17 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
11.03.2021 10:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
11.03.2021 10:18 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.03.2021 15:48 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.03.2021 15:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.03.2021 15:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.03.2021 15:24 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
11.02.2021 13:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.02.2021 15:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.02.2021 15:35 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.02.2021 15:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.02.2021 15:27 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.02.2021 14:28 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.02.2021 14:11 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.02.2021 14:07 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.02.2021 10:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.01.2021 13:24 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.01.2021 13:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.01.2021 13:18 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
08.01.2021 13:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
08.01.2021 12:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
08.01.2021 12:11 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
08.01.2021 11:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
08.01.2021 11:10 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
08.01.2021 11:08 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
08.01.2021 10:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.12.2020 15:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.12.2020 15:31 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.12.2020 15:16 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.12.2020 14:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.12.2020 14:11 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.12.2020 14:10 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.12.2020 14:00 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.12.2020 13:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.12.2020 13:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.12.2020 13:35 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.12.2020 13:20 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
18.12.2020 09:02 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.12.2020 15:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.12.2020 15:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2020 14:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.12.2020 16:15 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.12.2020 15:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.12.2020 15:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.12.2020 15:46 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
03.12.2020 16:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2020 14:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2020 14:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2020 14:28 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2020 14:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.11.2020 15:08 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.11.2020 15:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.11.2020 12:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.11.2020 12:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
19.11.2020 15:12 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
12.11.2020 14:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
12.11.2020 14:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
12.11.2020 14:10 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.11.2020 13:19 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.11.2020 13:14 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.11.2020 12:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.11.2020 14:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.11.2020 14:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.11.2020 14:31 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.10.2020 14:05 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.10.2020 13:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.10.2020 13:40 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.10.2020 13:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.10.2020 13:09 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
20.10.2020 11:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
16.10.2020 15:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.09.2020 13:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
16.09.2020 12:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
11.09.2020 12:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.09.2020 12:58 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.09.2020 12:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
01.09.2020 15:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
01.09.2020 15:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
01.09.2020 12:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2020 10:35 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2020 10:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.08.2020 10:31 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.08.2020 13:16 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.08.2020 12:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
18.08.2020 12:46 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.08.2020 12:53 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.07.2020 09:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.07.2020 09:15 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.07.2020 09:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.07.2020 15:05 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.07.2020 11:34 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.07.2020 09:27 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.07.2020 14:46 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.07.2020 14:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.07.2020 10:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.07.2020 11:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.07.2020 11:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.07.2020 13:40 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.07.2020 11:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.07.2020 08:48 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.07.2020 14:40 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.07.2020 11:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.07.2020 11:53 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.06.2020 13:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.06.2020 12:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.06.2020 12:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.06.2020 08:48 Inne Michał Kowalski
25.06.2020 12:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.06.2020 09:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.06.2020 08:04 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 13:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 13:00 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 12:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 12:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 12:24 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 12:15 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 11:48 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 10:27 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.06.2020 15:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.06.2020 13:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.06.2020 13:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.06.2020 12:58 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.06.2020 12:35 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 13:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 13:00 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:53 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:48 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:46 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:40 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 11:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.06.2020 15:36 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.06.2020 15:26 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.06.2020 15:25 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 14:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 14:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 14:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 13:53 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 13:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 12:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 12:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:42 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:30 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.05.2020 09:37 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.05.2020 09:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.05.2020 09:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.05.2020 13:37 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.05.2020 13:35 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.02.2020 15:13 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.02.2020 13:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.02.2020 13:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.02.2020 13:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.02.2020 12:57 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
27.01.2020 14:16 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
27.01.2020 14:08 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
27.01.2020 13:20 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.01.2020 12:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.01.2020 14:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.01.2020 15:36 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.01.2020 13:13 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.01.2020 13:48 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.01.2020 10:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:19 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:18 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:07 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:04 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 14:58 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 14:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.12.2019 13:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.12.2019 11:35 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.12.2019 11:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.12.2019 11:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.12.2019 11:42 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.12.2019 11:29 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.12.2019 11:25 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 14:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 14:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 13:20 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 13:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 13:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
06.12.2019 13:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
06.12.2019 13:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 14:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 12:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 12:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 12:34 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 10:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 10:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.11.2019 16:02 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.11.2019 16:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
27.11.2019 14:11 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.11.2019 14:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.11.2019 09:08 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.11.2019 09:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.11.2019 08:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.11.2019 15:28 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.11.2019 12:59 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.11.2019 12:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
12.11.2019 11:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
12.11.2019 11:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.10.2019 15:42 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.10.2019 11:02 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.10.2019 10:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.10.2019 14:25 przywrócenie publikacji artykułu Monika Kowalska
28.10.2019 09:36 usunięcie niepotrzebnie dodanego podpięcia pod kategorię z gdynia.pl Monika Kowalska
28.10.2019 09:13 Korekta Monika Kowalska
25.10.2019 15:03 Korekta Michał Kowalski
22.10.2019 13:37 Korekta Michał Kowalski
22.10.2019 12:13 Korekta Michał Kowalski
22.10.2019 12:09 Dodanie informacji Michał Kowalski