Prowadzone przez Wydział Środowiska

Rejestry udostępnione:


Rejestry udostępniane na wniosek:

- rejestr psów z terenu gminy Gdynia,

- rejestr sprzętu pływającego do połowu amatorskiego ryb na wodach śródlądowych,

- rejestr kart wędkarskich,

- rejestr udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- rejestr znajdujących się na terenie gminy podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych,

- rejestr podmiotów gospodarczych zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- rejestr płazów, gadów, ptaków i ssaków podlegających ochronie w drodze regulacji handlu nimi,

- publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2010
Data udostępnienia informacji: 29.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2022 13:21 Aktualizacja treści Agata Madejska
01.04.2020 16:17 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.03.2020 10:13 Aktualizacja treści Anna Bubel
04.09.2018 15:03 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
12.02.2018 10:10 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
12.02.2018 10:01 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
12.02.2018 09:12 Korekta Michał Kowalski
12.02.2018 09:11 Korekta Michał Kowalski
12.02.2018 09:11 Korekta Michał Kowalski
12.02.2018 09:00 Korekta Michał Kowalski
18.10.2013 15:39 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
18.10.2013 13:24 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
26.01.2012 09:45 Korekta Michał Kowalski
29.10.2010 11:11 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 09:22 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 09:20 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 09:19 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 09:17 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska