Prowadzone przez Referat Służby Wojskowej

  • listy osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  • wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony;

Udostępniane zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566).

  • rejestry obywateli polskich (mężczyzn i kobiet), którzy ukończyli osiemnaście lat życia;

Udostępniane zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1565).

  • rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych prowadzony w czasie pokoju;
  • rejestr wykonanych świadczeń osobistych prowadzony w czasie pokoju;

Podstawa prawna § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).

  • rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych prowadzony w czasie pokoju;
  • rejestr wykonanych świadczeń rzeczowych prowadzony w czasie pokoju;

Podstawa prawna § 41 rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: Jacek _Olkowski
Data wytworzenia informacji: 04.12.2009
Data udostępnienia informacji: 04.12.2009