Prowadzone przez Wydział Polityki Gospodarczej

Wydział Polityki Gospodarczej prowadzi w wersji papierowej następujące rejestry:
1. Rejestr umów dot. zwrotu dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
2. Rejestr umów dot. przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Udostępnienie danych zawartych w ww. rejestrach następuje na wniosek zainteresowanych stron.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 13.02.2018
Data udostępnienia informacji: 13.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2018 10:32 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
13.02.2018 08:45 Dodanie informacji Monika Antkowiak