Prowadzone przez Wydział Dochodów

Wydział Dochodów prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

- ewidencje księgowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych
- ewidencje upomień podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego
- ewidencje tytułów wykonawczych od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego
- ewidencje druków ścisłego zarachowania
- ewidencje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- ewidencje upomień i tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- ewidencje dzierżawców, bezumownych użytkowników gruntu i wieczystych użytkowników gruntu gminnego
- ewidencje dzierżawców, bezumownych użytkowników gruntu i wieczystych użytkowników gruntu Skarbu Państwa
- ewidencje najemców lokali użytkowych
- ewidencje osób ukaranych mandatami
- ewidencje decyzji za wycinkę drzew
- ewidencje decyzji - kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
- ewidencja opłat z tytułu holowania, przechowywania samochodów
- ewidencja upomnień i tytułów wykonawczych dot. mandatów, kar i innych niepodatkowych należności budżetowych
- ewidencja wezwań do zapłaty oraz wezwań przedsądowych dot. zaleglości z tytułu umów cywilnoprawnych
- ewidencja spraw przekazywanych do widykacji na drodze postepowania sądowego
- rejestr faktur VAT i faktur korygujących
- rejestr wydawanych zaświadczeń podatkowych
- rejestr udzielonych ulg
- rejestr należności zabezpieczonych hipoteką
- rejestr wezwań do zapłaty opłaty skarbowej
- ewidencje zajęć wierzytelności
- ewidencje postanowień i skarg
- rejestr tytułów wykonawczych
- rejstr przydziałów i odbiorów spraw poborców.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 03.03.2011
Data udostępnienia informacji: 03.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2019 10:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.03.2019 10:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.03.2019 10:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.03.2011 09:20 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
03.03.2011 09:04 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska