Prowadzone przez Wydział Organizacyjny

- rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni;
- rejestr pism okólnych Prezydenta Miasta Gdyni i Dyrektora Urzędu Miasta Gdyni;
- zbiór upoważnień i pełnomocnictw;
- rejestr pieczęci urzędowych i pieczątek;
- wykaz aktów prawa miejscowego;
- centralny rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej;
- rejestr skarg i wniosków;
- rejestr interpelacji radnych;
- rejestr petycji;
- spis kontroli zewnętrznych;
- rejestr nagród i wyróżnień przyznanych Gdyni;
- rejestr porozumień zawartych przez Gminę Miasta Gdyni z organami administracji państwowej i samorządowej.

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w ww. rejestrach reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.12.2009
Data udostępnienia informacji: 07.12.2009
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2018 12:00 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
16.12.2016 10:54 Korekta Sybilla Stolarczyk
16.12.2016 10:54 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
19.09.2012 13:08 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk