Prowadzone przez Wydział Ogrodnika Miasta


Biuro Ogrodnika Miasta prowadzi następujące rejestry :

- rejestr zamówień publicznych do 14 000 euro;
- rejestr skarg.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrach następuje na wniosek zainteresowanch stron.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Ewa _Wencka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 31.03.2011
Data udostępnienia informacji: 31.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2019 13:05 zmiana nazwy komórki Michał Kowalski
31.03.2011 11:44 Dodanie informacji Ewa _Wencka