Prowadzone przez Wydział Ogrodnika Miasta


Wydział Ogrodnika Miasta prowadzi następujące rejestry :

- rejestr zamówień publicznych do 30 000 euro;

- rejestr skarg;

- rejestr wniosków o wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów:

2019

2020

2021

Udostępnianie danych zawartych w rejestrach następuje na wniosek zainteresowanch stron.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Ewa _Wencka
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2011
Data udostępnienia informacji: 31.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2022 09:35 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
30.03.2022 09:59 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
03.01.2021 18:39 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
15.12.2020 13:19 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
01.09.2019 13:05 zmiana nazwy komórki Michał Kowalski
31.03.2011 11:44 Dodanie informacji Ewa _Wencka