Prowadzone przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzi gminną ewidencję zabytków Gdyni na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).

Gminna ewidencja zabytków Miasta Gdyni została przyjęta Zarządzeniem nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 r.

Informujemy, że Zarządzeniem nr 6205/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 6205/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 r.
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 6205/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 r.

Informujemy, że Zarządzeniem nr 7334/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 7334/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7334/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r.

Informujemy, że Zarządzeniem nr 8542/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 8542/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r.

Informujemy, że Zarządzeniem nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 13.03.2011
Data udostępnienia informacji: 13.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2019 14:56 Aktualizacja treści Anna Częścik
05.04.2019 14:54 Aktualizacja treści Anna Częścik
22.10.2018 12:40 Aktualizacja treści Anna Częścik
19.01.2018 10:22 Aktualizacja treści Anna Częścik
13.07.2011 15:00 Dodanie informacji Alina Limańska - Michalska