Prowadzone przez Wydział Kadr i Szkoleń

- rejestr pracowników Urzędu Miasta
- rejestr kierowników miejskich jednostek organizacyjnych


Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w ww. rejestrach reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Daniel Czaja
Data wytworzenia informacji: 15.06.2018
Data udostępnienia informacji: 15.06.2018