Prowadzone przez Biuro Ochrony

Biuro Ochrony prowadzi następujące rejestry
  

Lp  Nazwa rejestru/ ewidencjiCel prowadzenia  ewidencji/ rejestruPrzepis stanowiący podstawę
    
1 REJESTR DZIENNIKÓW, KSIĄŻEK EWIDENCYJNYCH I TECZEK SPIS URZĄDZEŃ EWIDENCYJNYCHDZ. U. 2010.114.765§ 11.1 pkt 1
 2  DZIENNIK EWIDENCJISPIS KORESPONDENCJI NIEJAWNEJ WYCHODZĄCEJ I PRZYCHODZĄCEJDZ. U. 2010.114.765§ 11.1 pkt 2
 3 REJESTR WYDANYCH POŚWIADCZEŃ BEZPIECZEŃSTWA SPIS WYDANYCH POŚWIADCZEŃDZ. U. 2010.114.765§ 11. 3
  4 REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH ODBYCIE SZKOLENIA W ZAKRESIE INFORMACJI NIEJAWNYCH  SPIS WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃDZ. U. 2010.114.765§ 11. 3
 5KSIĄŻKĘ DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH SPIS WYSŁANEJ KORESPONDENCJI NIEJAWNEJDZ. U. 2010.114.765§ 11.1 pkt 4
 6 KSIĄZKA PIECZĘCI SPIS PIECZĘCI NA POTRZEBY BIURADZ. U. 2010.114.765§ 11. 3
 7 KSIĄŻKA WEJŚĆ I WYJŚĆ DO KANCELARII TAJNEJ EWIDENCJA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W KANCELARII TAJNEJDZ. U. 2010.114.765§ 11. 3
 8 KSIĄŻKA KLUCZYEWIDENCJA POBIERANIA KLUCZY DO BIURA OCHRONYDZ. U. 2010.114.765§ 11. 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Kryściak
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 09.03.2011
Data udostępnienia informacji: 09.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2011 12:22 Korekta Dorota Nelke
09.03.2011 11:12 Dodanie informacji Dorota Nelke