Prowadzone przez Biuro Kontroli

Biuro Kontroli prowadzi Centralną Ewidencję Kontroli w formie papierowej i elektronicznej. Centralna Ewidencja Kontroli zawiera informacje o kontrolach przeprowadzanych od stycznia 2001 roku przez Wydziały Urzędu Miasta Gdyni w jednostkach organizacyjnych Gminy Gdynia i wydziałach Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2001
Data udostępnienia informacji: 25.11.2009
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2019 09:49 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska