System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni

Długotrwałe bezrobocie, bezdomność, problemy z miejscem zamieszkania i finansami  mogą mieć wiele powodów - z każdej sytuacji można znaleźć wyjście. Pierwszym krokiem do zmiany jest motywacja i zdefiniowanie realnych celów. Potrzebny jest konkretny plan działania, dopasowany do potrzeb i możliwości.  W  ramach Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Pracownia przygotowaliśmy więc aż cztery różne pogramy pomocowe. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz  Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. 

Cel projektu
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym przez aktywną pomoc w powrocie na rynek pracy mieszkańcom Gdyni.

Uczestnicy
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnościami,  osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, z zaburzeniami psychicznymi,osoby bezdomne lub dotknie wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby korzystające z PO PŻ, przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, czy zamieszkujące obszary rewitalizowane Gdyni.

Liczba osób objętych wsparciem: 662 osoby
 
Oferta wsparcia:

Osoby dążące do samodzielnego życia, stabilizacji otrzymują pomoc i wsparcie w  rozpoznaniu potrzeb oraz w znalezieniu  sposobów w ich zaspokojenie. PRACOWNIA kładzie nacisk nie tylko na wejście na otwarty rynek pracy, zdobycie i utrzymanie zatrudnienia, a także wypracowanie i wzmocnienie kompetencji społecznych i osobistych. Zyskanie szans, jakie mają inni. Uczestnicy otrzymują motywację do działania i dopasowany do potrzeb, konkretny plan aktywizacji.
 
Kontakt
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
tel. 58 727 39 00
Koordynator projektu: Beata Prusak, e-mail b.prusak@lis.gdynia.pl

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel. 58 622 20 52
 Anna Różańska-Skrzypczak, e-mail a.rozanska@fungo.com.pl
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1 00-162 Warszawa
Siedziba w Gdyni: Centrum Integracja Gdynia ul. Traugutta 2A
Tel. 570 066 306
Monika Merkel, e-mail monika.merkel@integracja.org

 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
ul. Przegalińska 135, Gdańsk 80-690
Centrum Integracji Społecznej
ul. Energetyków 13A
81-184 Gdynia
Tel. 58 573 33 78
Lena Jaroszewska,  e-mail lena.jaroszewska@ab.org.pl

Dodatkowe informacje:

całkowita kwota:                                                                           9 224 411,46 zł
w tym wkład własny Gminy Miasta Gdynia:                                      1 383 661,72 zł
dofinansowanie UE:                                                                        7 840 749,74 zł
 
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 02.02.2017
Data udostępnienia informacji: 02.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2020 09:32 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
12.02.2020 08:25 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
11.02.2020 13:59 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
11.02.2020 13:51 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
15.05.2019 12:05 Aktualizacja treści Dorota Nelke
02.02.2017 11:19 dodnie logotypów Aleksandra Dylejko
02.02.2017 09:49 Dodanie informacji Aleksandra Dylejko