Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Projekt „Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” realizujemy w partnerstwie z Uczniowskim Klubem Sportowym Parkour w centrum sąsiedzkim Przystani Opata Hackiego 33. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę  zajęć dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i  wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego poprzez zwiększenie do 31.12.2021 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Uczestnicy

Rodzice i opiekunowie oraz młodzież – mieszkańcy ulic Zamenhofa – Opata Hackiego w Gdyni z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Oferta wsparcia

W ramach projektu wspólnie z partnerem pozarządowym oferujemy bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodziców-opiekunów, spotkania grupy wsparcia, zajęcia sportowe dla młodzieży, konsultacje i poradnictwo dla młodzieży, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i wychowawcze dla rodzin.

Liczba osób objętych wsparciem: 45

Kontakt:
Laboratorium Innowacji Społecznych i Uczniowski Klub Sportowy Parkour Gdynia: centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33

Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia.
Kontakt: koordynator projektu Barbara Kucharzyszyn, telefon 058/727-39-22,
e-mail: b.kucharzyszyn@lis.gdynia.pl ; rps@lis.gdynia.pl

konsultacje z psychologiem – tel.: 727 506 030, obowiązują zapisy.

Uczniowski Klub Sportowy Parkour Gdynia
ul. Manganowa 1B/5,
Osoba do kontaktu: Karol Lemańczyk, telefon 797 376 288
e-mail: kontakt@gapgdynia.pl
Dodatkowe informacje:
Wartość projektu:                                                                          288 000,00 zł
w tym wkład własny finansowy Gminy Miasta Gdyni:                    43 200,00 zł
Dofinansowanie UE:                                                                       244 800,00 zł
 


Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 18.10.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2020 14:14 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.02.2020 13:16 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
12.02.2020 08:26 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
11.02.2020 12:09 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.02.2020 14:31 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
18.10.2019 09:33 Dodanie informacji Ksenia Pisera