Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja


Projekt pn.  „Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja” realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava. W ramach projektu przygotowaliśmy ofertę  zajęć dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem   i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino poprzez zwiększenie do 30.06.2023 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Uczestnicy
Rodzice i opiekunowie oraz dzieci i młodzież – mieszkańcy zachodniej części dzielnicy Witomino w Gdyni z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Oferta wsparcia
W ramach projektu wspólnie z partnerem pozarządowym oferujemy wsparcie kompetencyjne, edukacyjne i kompensacyjne w przełamywaniu negatywnych nawyków i barier, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, w tym również udział w obozach psychoterapeutycznych.

Liczba osób objętych wsparciem: 40

Kontakt
Biuro projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego), Gdynia.
Kontakt: koordynator projektu Joanna Niedzielska, telefon 058/727-39-11,
e-mail: j.niedzielska@lis.gdynia.pl ; rps@lis.gdynia.pl

Partner nr 1 (część Zadania 1 „Pomoc terapeutyczna dla rodzin”): Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava”, ul. Dębowa 15, 81-623 Gdynia.
Jolanta Prorok (prezes)
tel.: 58 624 77 51
e-mail: stowarzyszenievitava@gmail.com

Dodatkowe informacje:
wartość projektu:                                                                         287 975,00 zł
w tym wkład własny finansowy Gminy Miasta Gdyni:           43 196,25 zł
dofinansowanie UE:                                                                       244 778,75 zł


Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja”.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 10.02.2020
Data udostępnienia informacji: 07.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2020 12:56 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
12.02.2020 08:27 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
11.02.2020 10:56 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.02.2020 15:02 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.02.2020 14:53 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
10.02.2020 14:49 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
21.05.2019 15:15 Aktualizacja treści Jan Kowalski
15.05.2019 11:58 Aktualizacja treści Dorota Nelke
27.03.2019 09:30 Aktualizacja treści Dorota Nelke
07.06.2017 10:10 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
07.06.2017 10:08 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko