Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań

Realizacja projektu dofinansowanego z UE

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI
 
Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań
 
Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Cel projektu:
Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdyni poprzez zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru autobusowego i budowę infrastruktury służącej ładowaniu pojazdów, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycje objęte projektem spowodują poprawę warunków życia mieszkańców Gdyni i turystów przyjeżdżających do miasta.

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup 24 szt. autobusów elektrycznych, w tym 8 szt. autobusów przegubowych oraz 16 szt. autobusów standardowych;
oraz wybudowanie miejsc i stacji wolnego ładowania częściowo na terenie obecnej zajezdni (dz. nr 849) oraz częściowo na pozyskanej działce przyległej do terenu zajezdni (dz. nr 914). Projekt obejmuje również wybudowanie 7 stacji pantografowych szybkiego ładowania ze stacjami transformatorowymi na 5 istniejących pętlach autobusowych i przystankach krańcowych:
  • Dom Marynarza – 2 ładowarki – przystanek krańcowy u zbiegu al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Tetmajera;
  • Dworzec Morski – Muzeum Emigracji – 1 ładowarka – przystanek krańcowy ul. Polska, Skwer W. Gombrowicza;
  • Oksywie Godebskiego – 1 ładowarka – przystanek krańcowy Godebskiego;
  • Witomino Leśniczówka – 2 ładowarki – przystanek krańcowy na ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców;
  • Plac Kaszubski -1 ładowarka- przystanek krańcowy ul. Wójta Radtkego.
Nowy tabor zastąpi stare autobusy zasilane ON. Będzie przeznaczony do obsługi linii autobusowych nr. 128; 133; 150; 190; 282; N40;N94.

Zadanie przewidziano do realizacji od 2021 r. Ładowanie autobusów odbywać się będzie poprzez ładowarki zajezdniowe (wolne ładowanie nocne), a doładowywanie w stacjach ładowania pantografowego (szybkie ładowanie).

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu z VAT - 99.671.820 PLN
Całkowita wartość projektu bez VAT – 81.034.000 PLN
Koszty kwalifikowane - 80.764.000 PLN
Dofinansowanie - 68.649.400 PLN


Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?
Instytucja Zarządzająca PO IiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej:
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2020
Data udostępnienia informacji: 26.02.2020