Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. zrealizowało, jako beneficjent końcowy, projekt "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni" na realizację, którego otrzymało współfinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wynosiło do 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosiła 53 950 339 zł.

Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego:
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

Przedmiotem projektu były:

- budowa nowej zajezdni trolejbusowej w Gdyni,
- budowa nowych linii trolejbusowych o długości 10,6 km,
- budowa nowej pętli trolejbusowej w Kaczych Bukach,
- zakup 10 nowych trolejbusów niskopodłogowych.

Umowę z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie projektu przedsiębiorstwo podpisało w dniu 10 marca 2005 r.

W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych związanych z realizacją projektu podpisano stosowne umowy tj.:

- na inżyniera projektu z Polskim Rejestrem Statków S.A. z Gdańska,
- na dostawę 10 szt. trolejbusów z firmą Solaris Bus & Coach S.A. z Bolechowa pod Poznaniem,
- na wykonawcę robót budowlanych z firmą WARBUD S.A. z Warszawy.

W dniu 6 września 2005 r. przekazano wykonawcy robót budowlanych place budowy, co stanowiło ostatni etap przygotowań do rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu.

Realizację projektu zakończono terminowo 31.12.2006 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 15.02.2007
Data udostępnienia informacji: 14.04.2010