Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. otrzymało, jako beneficjent końcowy, dofinansowanie do projektu "Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 98 646 644,72 zł.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:
3. Funkcje miejskie i metropolitalne

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:
3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego

Przedmiotem projektu jest:

  • przebudowa sieci trakcyjnej w ciągu ulic Al. Zwycięstwa w Gdyni, Al. Niepodległości w Sopocie wraz z pętlą trolejbusową przy ul. Reja,
  • budowa 4 nowych podstacji trakcyjnych,
  • przebudowa 5 istniejących podstacji trakcyjnych,
  • budowa Centrum zdalnego sterowania podstacji wraz ze zdalnym sterowaniem odłącznikami,
  • zakup 25 nowych trolejbusów niskopodłogowych.

Informację o wybraniu projektu do dofinansowania Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni otrzymało od Marszałka Województwa Pomorskiego sygnowane datą 23 czerwca 2009 r.

W dniu 26.01.2010 r. nastąpiło podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie współfinansowania projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Tym samym rozpoczęła się realizacja drugiego w historii gdyńskiej komunikacji trolejbusowej projektu współfinansowanego ze środków europejskich. W obecnym projekcie, którego całkowity koszt realizacji wynosi 98 647 644,72 zł, a całkowite wydatki kwalifikowalne 78 464 576,00 zł poziom współfinansowania ze środków EFRR wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tj. 54 925 203,00 zł. Wkład własny Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej opiewa na kwotę 23 539 373,00 zł. Przewiduje się, że zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpi do 31 października 2011 r., a zakończenie finansowe do 30 grudnia 2011 r.

W wyniku realizacji projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” ulegnie znaczącej poprawie układ zasilania trakcji trolejbusowej na obszarze Gdyni i Sopotu, trakcja trolejbusowa na głównym ciągu ulicznym Gdyni i Sopotu oraz wzrośnie liczba nowoczesnych, energooszczędnych trolejbusów niskopodłogowych.

Planowany termin zakończenia realizacji: 30.12.2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 15.04.2010
Data udostępnienia informacji: 14.04.2010