Plan Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030

Plan Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030 został przygotowany we współpracy z Ministrem Środowiska w ramach projektu „Wczujmy się w klimat”

Plan Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030, przyjęty uchwałą Nr VIII/233/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. „Plan…”, zawiera diagnozę przyczyn i możliwych skutków zmian klimatu dla Gdyni, wskazuje obszary interwencji oraz zawiera katalog działań, które należy podjąć, aby zminimalizować negatywne skutki tych zmian.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 02.09.2019
Data udostępnienia informacji: 02.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2020 10:07 Aktualizacja treści Agata Lipińska