Program wsparcia osób bezdomnych na lata 2016 - 2020

ZARZĄDZENIE Nr 4819/16/VII/R
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
 
z dnia 1 lipca 2016r.
 
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu wsparcia osób bezdomnych na lata 2016-2020 Gdyńskiej Koalicji „W obliczu bezdomności”
 
 
Na podstawie art.307 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016r. poz. 446), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 446 z późn. zm1) zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program wsparcia osób bezdomnych na lata 2016-2020 Gdyńskiej Koalicji „W obliczu bezdomności” , w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
 
 
1) zmiany Dz. U. z 2010 Nr 217 poz. 1427, Dz U. z 2015r. poz. 693 Poz. 1045, poz. 1240, poz 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1893, Dz. U. z 2016r. poz. 195

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Monika Rudnik
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 19.02.2018
Data udostępnienia informacji: 19.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2020 13:45 Aktualizacja treści Aleksandra Król
11.04.2019 11:38 Inne Aleksandra Król
11.04.2019 11:25 Inne Aleksandra Król
19.02.2018 10:00 Aktualizacja treści Monika Rudnik