Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020

Przygotowanie Programu ochrony środowiska jest wymogiem ustawowym określonym w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.).

Program ochrony środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020 został przyjety Uchwałą Nr III/28/14 Rady Mista Gdyni w dniu 30 grudnia 2014 r.

Program Ochrony Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 07.01.2014
Data udostępnienia informacji: 07.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2019 15:21 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
05.02.2018 14:12 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
07.01.2015 15:52 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
07.01.2015 15:50 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska