Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2014

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2014 został przygotowany zgodnie z wymogiem zawartym w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2014 został przyjęty uchwałą nr XLI/844/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 27.03.2014
Data udostępnienia informacji: 05.11.2013