Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni został przygotowany zgodnie z wymogiem określonym w art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.


Przyjęty uchwałą Nr XXXII/662/13 z dnia 26 czerwca 2013r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod nr 3035 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni spełnia wymogi Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dnia 25 czerwca 2002r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz Frankowski
Data wytworzenia informacji: 26.08.2013
Data udostępnienia informacji: 26.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2013 14:40 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
26.08.2013 14:29 Dodanie informacji Bartosz Frankowski