Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla miasta Gdyni

Informujemy, że zgodnie z wymogiem zawartym w dyrektywie 2002/49/WE, Prezydent Miasta Gdyni przygotował Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla miasta Gdyni.

Program został przyjęty uchwałą Nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 października 2008r.

Program ochrony środowiska przed Hałasem dla miasta Gdyni

Załącznik do Programu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Data wytworzenia informacji: 29.03.2010
Data udostępnienia informacji: 29.03.2010