Programy profilaktyczne dla mieszkańców Gdyni realizowane w 2010 r. wraz z raportem z realizacji

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza mieszkańców naszego miasta do udziału w programach profilaktycznych.

Programy profilaktyczne 3-letnie realizowane w latach 2008 - 2010

1. "Rośnij Zdrowo" działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi

a) program skierowany do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczęszczającymi do ośrodków i szkół specjalnych
      Realizatorzy:
- Przychodnia Lekarska Obłuże II sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2, tel. 58 625 48 18, 58 667 99 31(32)
- NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36, tel. 58 781 74 20

b) program skierowany do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy (klasy integracyjne)
      Realizatorzy:
- „Przychodnia Lekarska Obłuże II" sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2, tel. 58 625 48 18, 58 667 99 31 (32)
- NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" sp. z o.o. ul. Legionów 67, tel. 58 699 35 73
- „Przychodnia Orłowo" sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, tel. 58 668 01 60
- VITA MED. Centrum Opieki Medycznej sp. z o. o. ul. Wejherowska 59, tel. 58 623 07 71, 58 664 39 19
- „Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka" sp. z o.o. ul. Sojowa 22,  tel. 58 629 69 96

2. Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat
      Realizatorzy:
- Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście" sp. z o.o. ul. AK 44, tel. 58 782 03 20
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Pułaskiego 4, tel. 58 626-30-02
- „Przychodnia Orłowo" sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, tel. 58 668 04 12
- evi - MED. sp. z o.o. ul. Świętojańska 141, tel. 58 622-95-10
- „Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka" sp. z o.o. ul. Sojowa 22, tel. 58 669 20 10
- „Przychodnia u Źródła Marii" sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a, tel. 58 629-35-51
- SPZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, ul. W. Radtkego 1, tel. 58 620-75-01
- „Kolejarz - Vita" Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ, ul. Morska 7, tel. 58 721 14 77

3. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni
      Realizatorzy:
- SPZOZ MSPR w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, tel. 58 660-88-15
- SPZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, ul. W. Radtkego 1, tel. 58 620-75-01

4. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 35 - 49 lat
      Realizatorzy:
- Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście" sp. z o.o. ul. AK 44, tel. 58 782-03-20
- Gabinet Mammograficzny, ul. Czeremchowa 1, tel. 58 667-30-45
- „Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka" sp. z o.o. ul. Sojowa 2,2 tel. 58 669 20 10
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Pułaskiego 4, tel. 58 626-30-02
- NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" sp. z o.o. ul. Warszawska34/36, tel. 58 781-74-20

5. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2 m-cu życia
      Realizatorzy:
- Lekarska Spółdzielnia Pracy, ul. Obrońców Wybrzeża 1/3, tel. 58 620-02-07
- Przychodnia Lekarska „Witomino" sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2, tel. 58 624-18-24, 58 624 19 45
- Przychodnia Lekarska Chylonia I sp. z o.o. ul. Rozewska 31, tel. 58 623-46-88
- VITA MED sp. z o.o. ul. Wejherowska 59, tel. 58 623-07-71
- „Przychodnia u Źródła Marii" sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a, tel. 58 629-35-51
- SANUS sp. z o.o. ul. Unruga 84, tel. 58 625 40 03, 58 625 05 00

6. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia I ETAP (badanie kału na krew utajoną) 
   Realizatorzy:
- Lekarska Spółdzielnia Pracy, ul. Obrońców Wybrzeża 1/3, tel. 58 620-02-07
- Przychodnia Lekarska Obłuże II sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2, tel. 58 625-48-18, 58 667 99 31 (32)
- Przychodnia Lekarska Grabówek sp. z o.o. ul. Ramułta 45, tel. 58 623-24-97, 58 623 27 65
- NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" sp. z o. o. ul. Legionów 67, tel. 58 699-33-23
- Przychodnia Lekarska „Witomino" sp. z o.o. ul Konwaliowa 2, tel. 58 624-18-24, 58 624 19 45
- NZOZ Śródmieście sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14, tel. 58 660-88-31
- Przychodnia Lekarska Chylonia I sp. z o.o. ul. Rozewska 31, tel. 58 623-46-88
- VITA MED Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o. ul. Wejherowska 59, tel. 58 623-07-71, 58 664 39 19
- evi - MED sp. z o.o. ul. Świętojańska 141, tel. 58 622-95-10
- „Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka" sp. z o.o. ul. Sojowa 22, tel. 58 669 20 10
- „Przychodnia u Źródła Marii" sp. z o. o. ul. G. Zapolskiej 1a, tel. 58 629-35-51
- SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego ul. W. Radtkego 1, tel. 58 620-75-01
- NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" sp. z o.o. ul Warszawska34/36, tel. 58 781 74 20
- NZOZ Pogórze sp. z o.o. ul. Porębskiego 9, tel. 58 665-76-56
- „SANUS" sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 58 625-40-03, 58 625 05 00
- Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ, ul.Morska 7, tel. 58 721-14-77

7. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia II ETAP (badania endoskopowe)
      Realizatorzy:
- Lekarska Spółdzielnia Pracy, ul. Obrońców Wybrzeża 1/3, tel. 58 620-02-07
- SPZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, ul. Wójta Radtkego 1, tel. 58 620-75-01

8. Badania profilaktyczne w celu wykrycia głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u 13-letnich mieszkańców Gdyni - program GDYNIA - KARD Badania przesiewowe - realizowane w POZ
      Realizatorzy:
- Przychodnia Lekarska Obłuże II sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2, tel. 58 625-48-18, 58 667 99 31 (32)
- Przychodnia Lekarska Grabówek sp. z o.o. ul. Ramułta 45, tel. 58 623-24-97, 58 623 27 65
- NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14, tel. 58 660-88-31
- „Przychodnia Orłowo" sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, tel. 58 668-01-60, 58 668 01 52
- Przychodnia Lekarska Chylonia I sp. z o.o. ul. Rozewska 31, tel. 58 623-46-88
- VITA MED Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o. ul. Wejherowska 59, tel. 58 623-07-71, 58 664 39 19
- „Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka" sp. z o.o. ul. Sojowa 22, tel. 58 669 20 10
- „Przychodnia u Źródła Marii" sp. z o .o. ul. G. Zapolskiej 1a, tel. 58 629-35-51
- NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" Sp. z o.o. ul Warszawska34/36, tel. 58 781-74-20
- NZOZ Pogórze sp. z o.o. ul. Porębskiego 9, tel. 58 665-76-56
- „SANUS" sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 58 625-40-03, 58 625 05 00

9. Badania profilaktyczne w celu wykrycia głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego u 30 - letnich mieszkańców Gdyni - program GDYNIA - KARD Badania przesiewowe - realizowane w POZ
      Realizatorzy:
- Przychodnia Lekarska Obłuże II sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2, tel. 58 625-48-18, 58 667 99 31 (32)
- Przychodnia Lekarska Grabówek sp. z o.o. ul. Ramułta 45, tel. 58 623-24-97, 58 623 27 65
- NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" sp. z o. o. ul. Legionów 67, tel. 58 699-33-69 w.316
- NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury tel.14, tel. 58 660-88-31
- „Przychodnia Orłowo" sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, tel. 58 668-01-60, 58 668 01 52
- Przychodnia Lekarska Chylonia I sp. z o.o. ul. Rozewska 31, tel. 58 623-46-88
- VITA MED. Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o. ul. Wejherowska 59, tel. 58 623-07-71
- evi - MED. sp. z o.o. ul. Świętojańska 141, tel. 58 622-95-10
- „Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka" sp. z o.o. ul. Sojowa 22, tel. 58 669 20 10
- „Przychodnia u Źródła Marii" sp. z o .o. ul. G. Zapolskiej 1a, tel. 58 629-35-51
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Pułaskiego 4, tel. 58 626-30-02
- NZOZ POLMED, ul. Wielkokacka 2, tel. 58 699-20-50
- NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" sp. z o.o. ul Warszawska34/36, tel. 58 781-74-20
- NZOZ Pogórze sp. z o.o. ul. Porębskiego 9, tel. 058 665-76-56
- „SANUS" sp. z o.o. ul Unruga 84, tel. 58 625-40-03
- Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ, ul. Morska 7, tel. 58 721-14-77

10. Badania profilaktyczne gdyńskich 55-latków realizowane w POZ - program GDYNIA - KARD po 5 latach
      Realizatorzy:
- Przychodnia Lekarska Obłuże II sp. z o. o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 625-48-18, 58 667 99 31 (32)
- Przychodnia Lekarska Grabówek sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 58 623-24-97, 58 623 27 65
- NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 58 699-33-69 w.316
- NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 58 660-88-31
- „Przychodnia Orłowo" sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 58 668-01-60, 58 668 01 52
- Przychodnia Lekarska Chylonia I sp. z o.o. ul. Rozewska 31, tel. 58 623-46-88
- VITA MED Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o. ul. Wejherowska 59, tel. 58 623-07-71, 58 664 39 19
- evi - MED sp. z o.o. ul. Świętojańska 141, tel. 58 622-95-10
- Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka"sp. z o.o. ul. Sojowa 22, tel. 58 669 20 10
- Przychodnia u Źródła Marii sp. z o .o. ul. G. Zapolskiej 1a, tel. 58 629-35-51
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Pułaskiego 4, tel. 58 626-30-02
- NZOZ POLMED, ul. Wielkokacka 2, tel. 58 699-20-50
- NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" sp. z o.o. ul Warszawska34/36, tel. 58 781-74-20
- NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9, tel. 58 665-76-56
- SANUS sp. z o.o. ul Unruga 84, tel. 58 625-40-03, 58 625 05 00
- Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ, ul. Morska 7, tel. 58 721-14-77

11. Badania profilaktyczne dla 50 i 55 letnich mieszkańców Gdyni - program „GDYNIA - KARD" Konkurs na działalność Specjalistycznych Ośrodków Kardiologicznych
     Realizatorzy:
- evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 58 622-95-10
- „Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka" Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 669 20 10
- Clinica - Medica Sp. z o.o. ul. Mireckiego 11 tel. 58 661-50-55
- SPZOZ Szpital Morski im PCK w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 tel. 58 699-81-19
- SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 58 620-75-01

12. Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach (1994, 1995, 1996)
      Realizatorzy:
- NZOZ Przychodnia Lekarska „Obłuże-Oksywie" sp. z o. o. ul. Sucharskiego 2, tel. 58 667-99-33
- NZOZ Przychodnia Lekarska „Grabówek" sp. z o.o. ul. Ramułta 45, tel. 58 623-28-23 (w. 301, 310)
- NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" sp. z o. o. ul. Legionów 67, tel. 58 699-33-23; 58 699-33-69 (w.312)
- NZOZ Przychodnia Lekarska "Śródmieście" sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury14, tel. 58 621-62-51 (w.37)
- NZOZ „Przychodnia Orłowo" sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, tel. 58 668-04-07
- NZOZ Przychodnia Lekarska Chylonia I sp. z o.o. ul. Rozewska 31, tel. 58 623-46-88; 58 667-33-81
- VITA MED. Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o. ul. Wejherowska 59, tel. 58 664-39-19 (w. 33)
- NZOZ „Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka" sp. z o.o. ul. Sojowa 22, tel. 58 669-20-20
- NZOZ „Przychodnia u Źródła Marii" sp. z o .o. ul. G. Zapolskiej 1a, tel. 58 629-35-51; 58 660-02-23 (w. 215)
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. Pułaskiego 4, tel. 58 626-31-22
- NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" sp. z o.o. ul Warszawska34/36, tel. 58 781-74-10
- NZOZ „Pogórze" sp. z o.o. ul. Porębskiego 9, tel. 58 665-76-56
- „SANUS" sp. z o.o. ul. Unruga 84, tel. 58 625-05-00; 58 625-96-64 (w. 14)
- Przychodnia Lekarska „Witomino" sp. z o.o. ul Konwaliowa 2, tel. 58 624-18-23; 58 624-19-45Programy profilaktyczne 3 letnie realizowane w latach 2010 - 2012


1. Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci 10 - letnich
      Realizatorzy:
- Zakład Rehabilitacji sp. z o.o. ul. Chwarznieńska 136/138, tel. 58 624 15 50, 58 624 03 21
- „Przychodnia Lekarska Obłuże II" sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2, tel. 58 625 48 18, 58 667 99 31 (32)
- „Przychodnia Orłowo" sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, tel. 58 668 01 60

2.Badania profilaktyczne w zakresie oceny ryzyka wystąpienia złamań osteoporotycznych dla osób w wieku 50 - 59 lat 
      Realizatorzy:
- NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14, tel. 58 660 88 31
- Przychodnia Lekarska „Witomino" sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2, tel. 58 624 18 24, 58 624 19 45
- „Przychodnia Lekarska Obłuże II" sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2, tel. 58 625 48 18, 58 667 99 31 (32)
-  „SANUS" sp. z o.o. ul. Unruga 84, tel. 58 625 40 03, 58 625 05 00
-  „Przychodnia u Źródła Marii" sp. z o. o. ul. G. Zapolskiej 1a, tel. 58 629 35 51
-  NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36, tel. 58 781 74 20
- Przychodnia Lekarska Chylonia I sp. z o.o. ul. Rozewska 31, tel. 58 623 46 88
- NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" sp. z o. o. ul Legionów 67, tel. 58 699 35 73
- „Przychodnia Orłowo" sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, tel. 58 664 88 99 (97,98)
- „Kolejarz - Vita" Centrum Medyczne Św. Katarzyny NZOZ, ul. Morska 7, tel. 58 721 14 77
- Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka sp. z o.o. ul. Sojowa 22, tel. 58 669 20 10
- Przychodnia Lekarska „Grabówek" sp. z o.o. ul. Ramułta 45, tel. 58 623 24 97, 58 623 27 65
- VITA MED Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o. ul. Wejherowska 59, tel. 58 623 07 71, 58 664 39 19

3. Program psychiatryczny - działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np. izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachowań agresywnych)
      Realizatorzy:
- Przychodnia Orłowo sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, tel. 58 668 01 60
- Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. ul. Traugutta 9, tel. 58 661 18 07
- Eskulap sp.z o.o. ul. Chwarznieńska 136/138 tel. 58 320 35 10

4. Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 r. ż. - „Stale sprawni"
      Realizatorzy:
- Przychodnia Lekarska Obłuże II sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 ,tel. 58 625 48 18, 58 667 99 31(32)
- DOKTOR KRASICKI sp. z o.o. ul. Zakręt do Oksywia 3, tel. 58 623 33 57
- Zakład Rehabilitacji sp. z o.o. ul. Chwarznieńska 136/138, tel. 58 624 15 50, 58 624 03 21
- VITA MED Centrum Opieki Medycznej sp. z o. o. ul. Wejherowska 59, tel. 58 623 07 71, 58 664 39 19
- Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka sp. z o.o. ul. Sojowa 22, tel. 58 669 20 22
- NZOZ Centrum Rehabilitacji MIRA MED, ul. Warszawska 34/36, tel. 58 781 74 64

5. Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat
      Realizatorzy:
- NZOZ "Okuliści" SC  ul. Warszawska 34/36 tel. 58 627 04 15
- Przychodnia Lekarska Grabówek sp. z o.o. ul. Ramułta 45, tel. 58 623 27 65
- Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka sp. z o.o. ul. Sojowa 22, tel. 58 669 06 30
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Renata Skrobisz-Kormańska, ul. Sucharskiego 2, tel. 58 627 99 45
- NZOZ „Oculum", ul Legionów 67, tel. 58 662 00 87
- NZOZ „PROVITA", ul. Wejherowska 59, tel. 58 782 14 50
- SANUS sp. z o.o. ul. Unruga 84, tel. 58 625 40 03, 58 625 05 00
- Przychodnia Orłowo sp. z o.o. ul. Wrocławska 54, tel. 58 664 88 99 (97,98)
- „Kolejarz - Vita" Centrum Medyczne Św. Katarzyny NZOZ, ul. Morska 7 tel. 58 721 14 77
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Tuszyńska, ul. Ramułta 45, tel. 58 623 27 65

Raport z realizacji programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Gdynia w 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 13.07.2011
Data udostępnienia informacji: 18.01.2010
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2011 13:03 Korekta Dorota Nelke
13.07.2011 11:35 Aktualizacja treści Dorota Nelke