Programy profilaktyczne dla mieszkańców Gdyni w 2007 r. wraz z raportem z realizacji

Prezydent Gdyni zaprasza w 2007 roku mieszkańców naszego miasta do udziału w programach profilaktycznych. 

Gmina Gdynia w 2007 roku przeznaczyła środki finansowe w kwocie 1 161 802 PLN na realizację następujących programów profilaktycznych:

 1.      Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci 10 – letnich. 

·        Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Chwarznieńska 136/138 tel. 058 624 06 78

·        „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

·        „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka”  Sp. z o.o.  ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

·        „Przychodnia Orłowo”  Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60


 2.      „Rośnij Zdrowo” działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi  a.          program skierowany  do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi  uczęszczającymi do ośrodków i  szkół specjalnych 

·        „Przychodnia Lekarska  Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

·        NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 058 781 74 20 b.          program skierowany  do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy (klasy integracyjne). 

·        „Przychodnia Lekarska  Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

·        NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul Legionów 67 tel. 058 699 35 63

·        „Przychodnia Orłowo”  Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

·        VITA MED. Centrum Opieki Medycznej  Sp. z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71

·        „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka”  Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96


  3.      Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania ryzyka  złamań  osteoporotycznych  dla osób w wieku 50 – 59 lat   

·        NZOZ  Przychodnia Lekarska Śródmieście  Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 058 660 88 31

·        Przychodnia Lekarska  „Witomino” Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2 tel. 058 624 18 24

·        „Przychodnia Lekarska Obłuże II”  Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

·        „SANUS” Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 058 625 40 03

·        „Przychodnia u Źródła Marii”  Sp. z o. o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629 35 51

·        NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 058 781 74 20

·        Przychodnia Lekarska Chylonia I  Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623 46 88

·        NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul Legionów 67 tel. 058 699 35 63

·        „Przychodnia Orłowo”  Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

·        „Kolejarz – Vita” Centrum Medyczne Św. Katarzyny NZOZ  ul. W. Radtkego 42 tel. 058 721 14 77

·        Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

·        Przychodnia Lekarska „Grabówek” Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623 24 97

·        VITA MED Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71


 
4.      Program psychiatryczny – działania profilaktyczne  mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi  podejrzenie schorzenia psychicznego ( np. izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachowań agresywnych )  

·        „Przychodnia Orłowo”  Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

·        Centrum Zdrowia Psychicznego  Sp. z o.o. ul. Traugutta 9 tel. 058 661 18 07


  5.       Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 r. ż. – „Stale sprawni”. 

·        „Przychodnia Lekarska  Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

·        DOKTOR KRASICKI  Sp. z o.o. ul. Zakręt do Oksywia 3 tel. 058 623 33 57

·        Zakład Rehabilitacji  Sp. z o.o. ul. Chwarznieńska 136/138 tel. 058 624 06 78

·        VITA MED Centrum Opieki Medycznej  Sp. z  o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71

·        „Przychodnia  Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

·        Gabinet Rehabilitacji mgr J. Popiołkiewicz ul. Warszawska 34/36 tel. 058 781 74 20 

6.      Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40 – 50 lat 

·        EUROMEDICUS Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3 tel. 058 660 81 70

·        Przychodnia Lekarska  Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623 24 97

·        „evi -  MED”  Sp. z o.o. ul. Bp. Dominika 16-22 tel. 058 622 95 10

·        Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Renata Skrobisz - Kormańska ul. Sucharskiego 2 tel. 058 627 99 45

·        NZOZ „Oculum” ul Legionów 67 tel. 058 699 35 63

·        NZOZ „PROVITA” ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07

·        „SANUS”  Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 058 625 40 03

·        „Przychodnia Orłowo”  Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

·        „Kolejarz – Vita” Centrum Medyczne Św. Katarzyny NZOZ  ul. W. Radtkego 42 tel. 058 721 14 77

·        Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Jolanta Tuszyńska ul. Ramułta 45 tel. 058 623 24 97


 7.      Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat.

·  „Przychodnia Lekarska Obłuże II: Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625-48-18

·  Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul Konwaliowa 2 tel. 058 624-18-24

·  „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668-01-60

·  VITA MED Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623-07-71

·  Euromedicus ul. Czechosłowacka 3 tel. 058 660-81-81

·  evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622-95-10

·  „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96

·  „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51

·  SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01

·  NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul. Warszawska34/36 tel. 058 781-74-20

·  „Kolejarz – Vita” Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ ul. W. Radtkego 42
tel. 058 721-14-77

8.     
Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.

·  SPZOZ MSPR w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 058 660-88-15

·  SPZOZ Szpital Miejski im J Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1
tel. 058 620-75-01

9.      Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 - 55 lat.

·  Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” Sp. z o.o. ul. A. Krajowej 44 tel. 058 782-03-20

·  FADO S.A. Gdańsk ul. Startowa 1 tel. 058 761-38-75

·  Gabinet Mammograficzny ul. Czeremchowa 1 tel. 058 667-30-45

·  „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96

·  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4
tel. 058 626-30-02

·  NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781-74-20

10.  Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2 m-cu życia.

·  Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07

·  „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625-48-18

·  NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 058 699-35-73

·  Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul Konwaliowa 2 tel. 058 624-18-24

·  „Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668-01-60

·  NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury tel.14 tel. 058 660-88-31

·  Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o.  ul. Rozewska 31  tel. 058 623-46-88

·  VITA MED Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623-07-71

·  „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96

·  „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51


 11.  Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia I ETAP (badanie kału na krew utajoną)

·  Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07

·  „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2  tel. 058 625-48-18

·  Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623-24-97

·  NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 058699-35-73

·  Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul Konwaliowa 2 tel. 058 624-18-24

·  „Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668-01-60

·  Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623-46-88

·  VITA MED Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623-07-71

·  evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622-95-10

·  „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96

·  „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o. o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51

·  Clinica - Medica Sp. z o.o. ul. Mireckiego 11 tel. 058 661-50-55

·  SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01

·  NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781-74-20

·  NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 058 665-75-55

·  „SANUS” Sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 058 625-40-03

·  Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ ul. W. Radtkego 42
tel. 058 721-14-77

12.  Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia II ETAP (badania endoskopowe)

·  Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07

·  Clinica - Medica Sp. z o.o. ul. Mireckiego 11 tel. 058 661-50-55

·  SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01

13.  Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego dla rocznika 1957 program GDYNIA KARD realizowany w POZ.

·  „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625-48-18

·  Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623-24-97

·  NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 058 699-35-73

·  NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury tel.14 tel. 058 660-88-31

·  „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668-01-60

·  Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623-46-88

·  VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623-07-71

·  evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622-95-10

·  „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96

·  „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o .o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629-35-51

·  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4 tel. 058 626-30-02

·  NZOZ POLMED ul. Wielkokacka 2 tel. 058 699-20-50

·  NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781-74-20

·  NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 058 665-75-55

·  „SANUS” Sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 058 625-40-03

·  Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ  ul. W. Radtkego 42 tel. 058 721-14-77

14.  Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego dla rocznika 1957 program GDYNIA KARD realizowany w Specjalistycznych Ośrodkach Kardiologicznych

·  evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622-95-10

·  AC MM i T ul. Powstania Styczniowego 9b tel. 058 699-84-20

·  „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96

·  Clinica - Medica Sp. z o.o. ul. Mireckiego 11 tel. 058 661-50-55

·  SPZOZ Szpital Morski im PCK w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 tel. 058 699-81-19

·  SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01

Dnia 24.06.2008 r. Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 6656/08/V/O przyjął Raport z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Gdynia w 2007 roku.
Treść raportu
TUTAJ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 20.06.2007
Data udostępnienia informacji: 20.06.2007
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2016 14:44 Korekta Dorota Nelke