Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 110
Nr telefonu: 58 668 80 11
Nr faxu: 58 621 67 64
E-mail: sekretariat.prezydent@gdynia.pl

Dla interesantów:

Prezydent przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach pracy Urzędu Miasta Gdyni lub w inny wyznaczony dzień w zależności od potrzeb interesantów, po wcześniejszym umówieniu w Referacie Skarg i Interwencji (pok. 215, II piętro) lub pod numerem telefonu: (58) 668 86 10, (58) 668 86 09, (58) 668 86 25.

Gdynianin w trzecim pokoleniu, kocha Gdynię. Urodzony w 1963 roku. Doktor prawa, ukończył Uniwersytet Gdański, a wcześniej witomińską SP Nr 35 oraz II LO im. Adama Mickiewicza w Gdyni. Z zawodu sędzia. W latach 1989-94 pracował w Sądzie Rejonowym w Gdyni w Wydziale Cywilnym, był przewodniczącym tego wydziału.

Od 1998 roku Prezydent Miasta Gdyni. W wyborach samorządowych w 2014 roku uzyskał wśród mieszkańców miasta ponad 79 % poparcia w pierwszej turze.
Aktywność samorządową poprzedzoną działalnością obywatelską (współtworzył Komitet Obywatelski) rozpoczął w 1990 roku, kiedy został radnym Rady Miasta Gdyni. W latach 1991-1998 był Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, równocześnie reprezentował miasto w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Od 2003 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, którego aktywność przyczyniła się do rozpoczęcia budowy autostrady A1. Inicjator powołania w 2011 roku Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA, którego celem jest współpraca działających w nim samorządów na rzecz rozwoju Pomorza. Prezes Rady powołanego w 2015 roku Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Autor książki pt. Działalność gospodarcza gmin w portach morskich (Gdańsk 2002) oraz wielu artykułów prasowych z zakresu prawa i samorządności; współautor książki Prawo w portach morskich (Warszawa 1998).

Laureat licznych nagród i wyróżnień, wśród których wymienić należy:

- → Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej;

- Złoty Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (2001 r.)- jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych przez Ojca Świętego osobom świeckim;

- medal → Przyjaciel Integracji – przyznany jako jedynemu prezydentowi miasta w Polsce; otrzymują go osoby podejmujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych nie z formalnego obowiązku, lecz z chęci budowania społecznej integracji;

- Bursztynową Kogę – przyznaną przez Pomorską Izbę Przemysłowo Handlową; wyróżniony także tytułem "Przyjaciela Pomorskiej Przedsiębiorczości";

- tytuł Mecenasa małych i średnich przedsiębiorstw przyznał w 2002 roku przez miesięcznik Businessman;

- tytuł Człowieka Roku 2002 w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego i Radiowej Osobowości Roku w konkursie Radia Gdańsk;

- srebrny medal → Zasłużony Kulturze Gloria Artis przyznany w 2005 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- statuetkę Wektora przyznaną dwukrotnie przez Konfederację Pracodawców Polskich za rok 2006. (za stworzenie nowej definicji słowa "Gospodarz" oraz "efektywne i efektowne gospodarowanie przedsiębiorstwem Gdynia") oraz 2008 (za "obywatelski upór i uwieńczone sukcesem wieloletnie starania, by Autostrada Bursztynowa połączyła Pomorze z macierzą");

- Złotą Żyrafę od redakcji miesięcznika "Styl Życia" za styl społecznej mediacji (rok 2007);

- medal Srebrna Tabakiera Abrahama przyznany także w 2007 roku przez Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w uznaniu pracy na rzecz dobra Kaszub;

- statuetkę kampanii Cała Polska czyta dzieciom, wspierającej inicjatywy czytelniczo – edukacyjne, którą Fundacja ABCXXI uhonorowała Wojciecha Szczurka w 2008 roku jako pierwszego przedstawiciela władz samorządowych w kraju;

- tytuł „Najbardziej cenionego przez mieszkańców prezydenta w Polsce” w sondażu przeprowadzonym w 2008 roku na zlecenie "Gazety Wyborczej" w 26 polskich miastach;

- tytuł Polityka Przyjaznego Ludziom Bezdomnym (rok 2009);

- przyznany przez magazyn BRIEF tytuł Człowieka Marketingu Miejsc w Administracji Publicznej 2009;

- przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki medal "Za Zasługi dla Turystyki" (rok 2010);

- nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za ideę Międzynarodowego Forum Gospodarczego (rok 2010);

- Różę Franciszki Cegielskiej przyznawaną najwybitniejszym postaciom polskiego samorządu (rok 2010);

- tytuł "Ten, który zmienia polski przemysł", przyznany przez grupę Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcy Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz Portalu Gospodarczego wnp.pl; w uznaniu za wieloletnie sprawne i skuteczne zarządzanie rozwojem Gdyni, będące dowodem na znaczącą rolę samorządu terytorialnego w polskiej gospodarce; (rok 2010);

- Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawaną osobom, które stanowią wzór służby publicznej. Kapituła konkursu w uzasadnieniu jednogłośnego werdyktu podkreśliła, że „Wojciech Szczurek jest wzorem samorządowca i osoby, która spełnia standardy służby publicznej wyznaczone przez A. Bączkowskiego" (rok 2010);

- tytuł Europejczyka Roku 2010 wraz ze złotą statuetką w kategorii "Gospodarz gminy, miasta, regionu". Nagroda ta jest przyznawana od 2005 roku przez miesięcznik "Monitor Unii Europejskiej". Prezydent Gdyni otrzymał ją za "umiejętność prowadzenia dialogu publicznego na poziomie nieczęsto spotykanym w Polsce i Europie oraz budowania wśród społeczności lokalnej zaufania do władz samorządowych", będąc jednocześnie "wzorem do naśladowania dla samorządowców w Polsce i Unii Europejskiej",

- pierwsze miejsce w rankingu "Samorządowy Menedżer Regionu 2011" w województwie pomorskim,

- tytuł przyjaciela Bractwa Kaphornowców - stowarzyszenia skupiającego osoby, które opłynęły Przylądek Horn,

- "Gryfa Pomorskiego" otrzymanego z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka,

- złoty medal "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" przyznany przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

- nagrodę Design Alive Awards 2012 w kategorii Strateg,

- pierwsze miejsce w rankingu prezydentów miast tygodnika "Newsweek" w 2013 roku; prezydenta Gdyni doceniono za tempo, w jakim zmienia się miasto (szczególnie za budowę Trasy Kwiatkowskiego, łączącej trójmiejską obwodnicę, a więc przedłużenie autostrady A1, z gdyńskim portem, a także za m.in. zmiany, jakie zaszły na ulicy Świętojańskiej),

- „Orła Pomorskiego" w 2013 r. - nagrody przyznawanej przez czytelników „Magazynu Pomorskiego" za szczególne osiągnięcia w biznesie, kulturze, nauce, działalności społecznej i sporcie,

- Nagrodę im. Grzegorza Palki za "budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego przez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością" (jest to nagroda przyznawana osobom, które przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności),

- „Mecenasa Wiedzy" za osobiste zaangażowanie w rozwój edukacji, kreowanie klimatu przyjaznego nauce, szkolnictwu i uczącej się młodzieży,

- Odznaka "Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej" 2013,

- Nagrodę Primus Innovatorum 2013 za wieloletnią działalność w promowaniu innowacji w dziedzinie transportu, logistyki i infrastruktury,

- Konfederatkę 2013 w kategorii samorząd terytorialny przyznaną za rozumienie potrzeb środowiska pracodawców i stworzenie wyjątkowego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w Gdyni,

- medal Bene Merentibus przyznany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich,

- tytuł „Prezydent Pomorza” w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” (przyznany głosami mieszkańców),

- tytuł Samorządowego Menedżera Regionu - dwukrotnie: w roku 2013 oraz 2014 (w rankingu "Filarów Polskiego Biznesu" organizowanym przez Puls Biznesu, wybrany głosami przedstawicieli władz lokalnych),

- tytuł "Włodarza 25-lecia" w konkursie Perły Samorządu, którego organizatorem jest "Dziennik Gazeta Prawna",

- Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej,

- tytuł lidera Rankingu Liderów Miast Przyszłości 2016, przygotowanego przez ośrodek dialogu i analiz ThinkTank,

- nagrodę "Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy" przyznaną przez redakcję "Rzeczpospolitej",

- odznaczenie Bene Meritus Powiatom przyznane w 2019 r. przez zarząd Związku Powiatów Polskich.Żona Barbara jest doktorem nauk biologicznych; mają trzech synów: Mateusza, Marka i Macieja.
Czas wolny najchętniej spędza na spacerach po gdyńskim bulwarze i Skwerze Kościuszki. Chętnie pieszo przemierza szlak z centrum miasta plażą do Orłowa, choć można go również spotkać w miejscach, gdzie realizowane są miejskie inwestycje - lubi okiem gospodarza przyglądać się postępowi prac. Jego pasją jest poznawanie od strony praktycznej smaków kuchni świata.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 24.03.2017
Data udostępnienia informacji: 24.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.10.2023 14:06 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
08.12.2022 15:02 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
16.02.2022 08:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.01.2022 10:01 Aktualizacja treści Michał Kowalski
06.07.2021 11:12 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
12.04.2021 14:28 Korekta Michał Kowalski
12.04.2021 14:07 Aktualizacja podległych jednostek Michał Kowalski
08.10.2019 11:57 Aktualizacja treści Joanna Michalska
08.10.2019 11:56 Aktualizacja treści Joanna Michalska
14.01.2019 09:50 aktualizacja jednostek podległych Michał Kowalski
20.11.2018 15:51 Aktualizacja treści Michał Kowalski
20.11.2018 15:10 Korekta Michał Kowalski
20.11.2018 15:10 Korekta Michał Kowalski
20.11.2018 15:07 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.10.2018 15:26 Aktualizacja treści Joanna Michalska
20.06.2018 08:45 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
22.03.2018 10:54 dodanie jednostek podległych Michał Kowalski
21.09.2017 09:10 Korekta Michał Kowalski
21.09.2017 09:09 Korekta Michał Kowalski