Dowódca Zmiany Straży Ochrony Lotniska

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Dowódca Zmiany Straży Ochrony Lotniska

Opis stanowiska:
 

 Nadzór, kierowanie i koordynacja pracy podległych pracowników na zmianie;
 sporządzanie dokumentacji, raportów dotyczących zaistniałych zdarzeń na zmianie;
 ochrona obszaru i obiektów lotniska;
 wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa;
 kontrola przepustek wydawanych przez zarządzającego lotniskiem;
 kontrola dostępu do stref zastrzeżonych lotniska;
 zapobieganie aktom bezprawnej ingerencji i naruszeniom porządku publicznego;
 udział w realizacji zadań wynikających z przepisów Prawa Lotniczego dotyczących działań w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczeń doraźnych;
 niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie lotniska oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.
 

Wymagania:

 wykształcenie minimum średnie;
 licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony;
 aktualna legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;
 minimum 2 letni staż pracy w zawodzie licencjonowanego pracownika ochrony na stanowisku dowódcy zmiany;
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 znajomość przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie osób i mienia;
 czynne prawo jazdy kategorii B;
 gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy;
 dyspozycyjność;
 dobra sprawność psychofizyczna;
 wysoki poziom kultury osobistej
 umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 umiejętność planowania i organizacji pracy;
 umiejętność pracy w zespole;
 profesjonalizm przy obsłudze pasażerów.


Dodatkowym atutem będzie:

 aktualny Certyfikat Operatora Kontroli Bezpieczeństwa;
 wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa;
 znajomość dodatkowego języka obcego;
 znajomość przepisów Prawa Lotniczego.

Ponadto wymagamy:

 Oświadczenia o niekaralności.


Oferujemy:

 Bardzo dobre warunki pracy dynamicznie rozwijającej się firmie;
 Możliwość rozwoju zawodowego;
 Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.


Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności) do dnia 28.04.2013 r. wyłącznie na adres:
e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl z dopiskiem „ Dowódca zmiany SOL"


Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:


„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.)."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janusz Stateczny
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 10.04.2013
Data udostępnienia informacji: 10.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 13:32 Dodanie informacji Bartosz _Wardencki