Unieważnienie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika administracyjnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Gdyni

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Gdyni unieważnia z przyczyn organizacyjnych nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika administracyjnego ogłoszony 24 lutego 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gdyni i na tablicy informacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Gdyni.

Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać w sekretariacie szkoły w Gdyni, przy ul. Porębskiego 21, w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Judyta Śliwińska
Wprowadził informację: Wojciech Pęcak
Data wytworzenia informacji: 20.03.2020
Data udostępnienia informacji: 20.03.2020