Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty- administratora lokalnej sieci komputerowej.

Nabór kandydata na stanowisko specjalisty - administratora lokalnej sieci komputerowej.
Zgodnie z Ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni, ul. Porębskiego 21 ogłasza nabór kandydata na stanowisko specjalisty administratora lokalnej sieci komputerowej w wymiarze ½ etatu.
 
 1. Określenie stanowiska pracownika samorządowego:
 - ½ etatu (20 godzin tygodniowo) - specjalista -  administrator lokalnej sieci
    komputerowej w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni, ul. Porębskiego 21.

 1. Wymagania niezbędne:
-  obywatelstwo polskie,
 -  wykształcenie wyższe i 2 lata stażu lub średnie i 5 lat stażu.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 -  bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i oprogramowania,
 -  kreatywność,
 -  samodzielność,
 -  mile widziane przeszkolenie w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług
    publicznych w Gdyni".
 
 1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Współpraca z wykonawcą sieci komputerowej, instalacji elektrycznej, adaptacji pomieszczeń na serwerownie.
 2. Monitoring instalacji sprzętu w placówce oświatowej.
 3. Bieżąca obsługa sprzętu komputerowego.
 4. Instalacja i aktualizacja systemu operacyjnego na stacjach klienckich.
 5. Instalacja i aktualizacja systemu operacyjnego na serwerach.
 6. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów operacyjnych, a w szczególności baz danych oraz baz użytkowników.
 7. Instalacja drukarek.
 8. Konfiguracja sieci na serwerach, stacjach klienckich oraz przełącznikach.
 9. Zarządzanie tożsamością użytkowników.
 10. Instalacja i aktualizacja aplikacji e - Dziennik.
 11. Zarządzanie bazą użytkowników, zakładanie i usuwanie kont, zarządzanie uprawnieniami (jako rozwinięcia zarządzania tożsamością).
 12. Zapewnienie bezawaryjnego działania sprzętu oraz techniczna opieka nad nim, wyszukiwanie i diagnozowanie problemów.
 13. Udzielanie porad technicznych użytkownikom systemu e -Dziennik.
 14. Prowadzenie promocji projektu w placówkach oświatowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu.
 15. Obsługa szkoleń dla pracowników placówki oświatowej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu.

 1. Wymagane dokumenty:
 - CV,
 -  list motywacyjny,
 -  kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane
    kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
 -  kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
 -  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -  oświadczenie kandydata o niekaralności w rozumieniu Art. 6, ust. 3 pkt 2 Ustawy
    o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
     zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnycych do realizacji procesu rekrutacji 
     zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
    Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 
 1. Składanie dokumentów:
 Zespół Szkół nr 11, 81-185 Gdynia, ul. Porębskiego 21
 tel. 58-625-57-09: fax  58-625-57-08, adres mailowy: zs11gdynia@wp.pl
 z dopiskiem: Oferta pracy: specjalista - administrator lokalny sieci komputerowej
 Termin składania: 13.11.2015 r.
 1. Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Waldemar Elwart
Ostatnio zmodyfikował: Waldemar Elwart
Data wytworzenia informacji: 30.10.2015
Data udostępnienia informacji: 30.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2015 13:33 Dodanie informacji Waldemar Elwart
30.10.2015 13:25 Aktualizacja treści Waldemar Elwart
30.10.2015 13:05 Aktualizacja treści Waldemar Elwart
30.10.2015 13:02 Dodanie informacji Waldemar Elwart
30.10.2015 13:00 Dodanie informacji Waldemar Elwart
30.10.2015 12:59 Dodanie informacji Waldemar Elwart