Informcja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty administracyjnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni   
informuje  o zakończeniu naboru na stanowisko specjalisty administracyjnego.
 
Wyniki naboru:
Imię i nazwisko: Aneta Lentka
 
Zamieszkała:  Wejherowo
 
Uzasadnienie:
Pani Aneta Lentka  spełniła warunki i wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Wyboru kandydatki dokonano na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której p. Aneta Lentka wykazała się dobrą znajomością podstawowych uregulowań prawnych potrzebnych do pracy na w/w stanowisku oraz zaprezentowała swoje bogate doświadczenie zawodowe i doskonałe przygotowanie  merytoryczne i praktyczne do pracy.
Pani Aneta Lentka posiada wykształcenie wyższe zawodowe. Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej. Formułuje precyzyjne, spójne i rzeczowe wypowiedzi.
Wyboru kandydatki   na w/w stanowisko komisja dokonała jednomyślnie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 13.01.2021
Data udostępnienia informacji: 13.01.2021